//Koniec rozjeżdżania Pola Mokotowskiego!

Koniec rozjeżdżania Pola Mokotowskiego!

Dwa tygodnie temu pokazywaliśmy, jak auta parkują na trawnikach, korzeniach drzew, manewrują na Polu w tłumie pieszych i rowerzystów. W ostatnich dniach wspólnie ze stowarzyszeniem Zielone Mazowsze spotkaliśmy się z urzędnikami miejskimi w sprawie nielegalnego parkowania na Polu Mokotowskim.

Wspólnie z zarządcą Pola, Zarządem Zieleni (Zieleń Warszawska), z Zarząd Dróg Miejskich Warszawa Warszawa, Policją i Strażą Miejską udało się wypracować następujące ustalenia:

1. Zarząd Zieleni będzie przeprowadzał konkursy na organizację imprez na Polu według ściśle określonych wytycznych, które zapobiegną najazdowi masowej liczby aut na park.

2. Na ulicy Ondraszka (za wydzielonym parkingiem i fundacją Synapsis) i Rokitnickiej zostały już postawione znaki zakazu parkowania (B-36) wraz z tabliczką wywozu pojazdów (T-24), widoczne na zdjęciach, co zapewni bezpieczne przejście pieszym i uniemożliwi parkowanie na zieleni.

3. Zostanie uniemożliwiony wjazd do parku z parkingu przy Batorego (auta wjeżdżały po ciągu pieszo-rowerowym). Zostaną tam ustawione elastyczne słupki.

4. Na ulicy Czubatki, za dojazdem do prywatnych domów, stanie szlaban (na ok. rok). Z czasem zostanie zamieniony na rozwiązanie mniej ingerujące w przestrzeń, jak wygradzające wjazd donice etc. Jest to koniecznie, gdyż jedna z firm zewnętrznych traktuje to miejsce jak prywatny plac do przeładunku swojego cateringu.

Więcej o sprawie rozjeżdżania Pola Mokotowskiego:
http://ochocianie.pl/pole-mokotowskie-najazd-hunow