//Modernizacja w wersji ochockiej

Modernizacja w wersji ochockiej

czyli bez wycinki drzew inwestycja się nie liczy.

⚽ Na terenie Technikum nr 7 d. „Kolejówka” (ul. Szczęśliwicka 56) znajduje się duże, choć mocno zaniedbane boisko do piłki nożnej. Wielu mieszkańców Ochoty zapewne pamięta, że jeszcze w latach 90. chodzili tam ze szkoły grać w piłkę nożną. Modernizacja boiska jest na pewno konieczna i gorąco jej kibicowaliśmy. Niestety, jak to często w naszej dzielnicy bywa, sposób jej przeprowadzenia pozostawia dużo do życzenia.

❌ Jak odpowiedział Zarząd Dzielnicy na zapytanie, które skierował nasz radny Łukasz Gawryś, w ramach inwestycji wycięto już 13 drzew. Kolejne 52 drzewa czekają na wycinkę. Dzielnica utraci w ten sposób bezpowrotnie m.in. dęby o obwodzie pnia przekraczającym metr, 26 klonów, a także wiele drzew owocowych. Trudno nam zrozumieć, dlaczego dla naszych władz drzewa nie stanowią żadnej wartości, a inwestycje robi się bez uwzględniania kosztów środowiskowych.

❗ Sprawa przypomina próbę wycinki 12 zdrowych drzew w parku Malickiego pod trybunę boiska w 2017 roku. Wtedy jednak poddano tę propozycję konsultacjom społecznym (bit.ly/boisko-malickiego). Pomysł upadł, m.in. po naszych protestach. Tym razem nowy zarząd dzielnicy PiS-OWS był sprytniejszy. Konsultacji nie przeprowadził, o planowanej wycince mieszkańców nie poinformował, całą sprawę przeprowadza po cichu.

🛠 Wątpliwości budzi też tryb prowadzenia tej inwestycji. Jak informują okoliczni mieszkańcy, modernizacja odbywa się jako remont. Tymczasem prace znacząco wykraczają poza zakres remontu i niezbędne może być uzyskanie pozwolenia na budowę. Sprawa trafiła do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego.

❓ Finał tej inwestycji także może stanąć pod znakiem zapytania – biorąc pod uwagę, że za inwestycję odpowiada wiceburmistrz Grzegorz Wysocki. W poprzedniej kadencji przez kilka lat nie był w stanie skończyć urządzania parku Zachodniego – z budynkiem kawiarni, który jeszcze przed oddaniem do użytku nadawał się tylko do rozbiórki.