//Koniec z jednorazowym plastikiem – śladem Ochoty idą władze miasta!

Koniec z jednorazowym plastikiem – śladem Ochoty idą władze miasta!

Parę miesięcy temu nasz Urząd Dzielnicy zrezygnował z używania plastikowych butelek z wodą na rzecz warszawskiej kranówki (bit.ly/2I6jbo5). Dziś za naszym przykładem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wydał zarządzenie w sprawie zakazu stosowania przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z nim w Urzędzie m.st. Warszawy (co obejmuje także urzędy dzielnic), jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy oraz w trakcie wydarzeń organizowanych przez m.st. Warszawę wprowadzone zostają następujące zasady:

1️⃣️ wyeliminowanie z użytku jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z tworzyw sztucznych i zastąpienie ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji;
2️⃣️ korzystanie z usług, w ramach których oferowany poczęstunek podawany jest bez używania jednorazowych przedmiotów wymienionych w pkt. 1, wykonanych z tworzyw sztucznych;
3️⃣️ promowanie spożywania wody z kranu; 
4️⃣ dokonywanie zakupu napojów w butelkach zwrotnych lub wielokrotnego użytku;
5️⃣ wykorzystywanie w promocji m.st. Warszawy materiałów, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu, z dążeniem do rezygnacji z przedmiotów z tworzyw sztucznych oraz promowanie ekologicznego trybu życia;
6️⃣ zrezygnowanie z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z tworzyw sztucznych;
7️⃣ korzystanie, w miarę możliwości, z dostawców świadczących usługi na rzecz m.st. Warszawy, którzy stosują dla swoich produktów opakowania inne niż z tworzyw sztucznych, w szczególności opakowania wielokrotnego użytku lub ulegające kompostowaniu albo biodegradacji.

Co najważniejsze, odpowiednie postanowienia będą wpisywane do umów podpisywanych przez jednostki miejskie, a za ich naruszenie będą grozić kary umowne, a nawet rozwiązanie umowy z winy wykonawcy.

Wdrożenie tego zarządzenia (podobnie jak całą politykę antyplastikową władz miasta) pilotuje Ochocianka, a jednocześnie dyrektorka-koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni w ratuszu, Justyna Glusman.

Nowe zarządzenie to świetna decyzja w zakresie dbania o środowisko naturalne władz Warszawy i liczymy na dalsze zaangażowanie w sprawy ekologii!

Link do zarządzenia prezydenta: bit.ly/zarz-antyplastik.