//Łukasz Gawryś to nasz kandydat nr 1 na radnego w okręgu II (Szczęśliwice + część Starej Ochoty):

Łukasz Gawryś to nasz kandydat nr 1 na radnego w okręgu II (Szczęśliwice + część Starej Ochoty):

„Jako radny dzielnicy Ochota w latach 2014–2018 złożyłem ponad 100 interpelacji i zapytań w sprawach dotyczących m.in. wycinki drzew, remontów podwórek, chodników i parkingów. Przewodziłem obronie Górki Szczęśliwickiej przed zabudową i ogrodzeniem. Ujawniłem aferę lokalową, czyli proceder sprzedaży przez władze dzielnicy lokali użytkowych na Ochocie bez przetargu za 1/3 ceny.

Moich 17 projektów wybrano do budżetu partycypacyjnego. Dzięki nim mamy nowe krzewy i latarnie w parku Szczęśliwickim i przy Grójeckiej, ścieżkę rowerową na Korotyńskiego i chodnik od ul. Urbanistów; poprawiło się bezpieczeństwo na Opaczewskiej, Grójeckiej 128 i Białobrzeskiej.

Uczę matematyki w liceum im. Czackiego. Wychowałem się przy ul. Kurhan, chodziłem do Szkoły Podstawowej nr 175 na Trzech Budrysów. Obecnie mieszkam przy Szczęśliwickiej. Jestem szczęśliwym mężem oraz właścicielem dwóch kotów: Jaskra i Regisa.

Sprawy, którymi chcę się zająć w Radzie Dzielnicy

Przyjazna Grójecka
Estetyczna ulica handlowo-usługowa: więcej zieleni, wygodne szerokie chodniki, drogi dla rowerów, nowe miejsca parkingowe na jezdni. Przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania z ul. Wawelską.

Piękniejszy park Szczęśliwicki
Renowacja placów zabaw, wymiana ławek i latarń, remonty zniszczonych alejek. Utworzenie publicznych toalet, więcej koszy na śmieci. Masowe imprezy mniej uciążliwe dla mieszkańców.

Walka ze smogiem
Regularne i dokładne mycie ulic, eliminacja pieców-kopciuchów, zakaz używania kurzących dmuchaw. Nasadzenia krzewów i żywopłotów zatrzymujących pyły z jezdni przy głównych arteriach.

Nowy park Zachodni
Dokończenie przerwanego remontu. Wyciszenie hałasu z ulic za pomocą wałów ziemnych i zieleni.

Odnowione podwórka i równe chodniki
Remonty zniszczonych nawierzchni, częstsze sprzątanie. Likwidacja barier dla osób, którym trudniej się poruszać. Więcej miejsc przyjaznych seniorom (ławki, stoliki do gier).

Lepszy skwer Dobrego Maharadży
Poprawa oświetlenia zieleńca wzdłuż Opaczewskiej. Uzupełnienia nasadzeń i większa dbałość o roślinność.

Usługi publiczne dostępne dla mieszkańców Włodarzewskiej
Stworzenie żłobka, przedszkola i szkoły podstawowej dla dzieci z rejonu.

Ulice dla mieszkańców
Stworzenie woonerfu (podwórca miejskiego) na ul. Przy Parku oraz budowa brakującego fragmentu chodnika na ul. Kurhan.”