//Rusza rozszerzenie SPPN

Rusza rozszerzenie SPPN

ZDM rozstrzygnął przetarg na badanie, konsultacje i projekty organizacji ruchu związane z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania na Ochocie!

Mieszkańcy naszej dzielnicy muszą codziennie radzić sobie z nadmierem aut, które zalewają Ochotę. W praktyce oznacza to nie tylko trudności ze znalezieniem miejsca do parkowania, ale też zastawionymi pasami ruchu, trawnikami, chodnikami i podwórkami. Obecnie Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego kończy się na linii Wawelska–Kopińska–Grzymały-Sokołowskiego. Obszar na południe od niej jest traktowany jako darmowy parking dla osób przyjezdnych, co dzieje się kosztem tutejszych mieszkańców. Rozszerzenie SPPN może poprawić tę sytuację, dlatego też wiele osób domaga się podjęcia takich działań. Zgodnie z naszym postulatem badania obejmą cały obszar dzielnicy, dotychczas nienależący do strefy.

Zarząd Dróg Miejskich Warszawa rozstrzygnął dziś przetarg na przeprowadzenie badań parkingowych oraz kompleksowe opracowanie niezbędnych zmian w organizacji ruchu. Wybrana firma ma przeprowadzić do 30 listopada 2020 roku proces, składający się z pięciu etapów:
1️⃣ inwentaryzacja stanu istniejącego;
2️⃣ badanie wykorzystania i zapotrzebowania na miejsca postojowe;
3️⃣ opracowanie propozycji zmian w organizacji ruchu;
4️⃣ konsultacje społeczne;
5️⃣ przygotowanie projektu zmian w organizacji ruchu z uwzględnieniem uwag z konsultacji.

Zdecydowanie kibicujemy tym działaniom. Od dawna zabiegaliśmy o rozszerzenie SPPN, i to od razu o całą część Ochoty nieobjętą dotychczas strefą. Liczymy na to, że już w przyszłym roku nasze starania zakończą się wdrożeniem zmian, a komfort życia mieszkańców Ochoty znacząco się poprawi.

Informacje o przetargu: https://zdm.waw.pl/zamowienia_publiczne/zdm-um-dzp-20-pn-17-20/