//Nasz program wyborczy – plac Narutowicza

Nasz program wyborczy – plac Narutowicza

 

Plac Narutowicza to jedna z najstarszych przestrzeni publicznych w naszej dzielnicy i naturalne centrum Starej Ochoty. Niestety pół wieku temu został on pocięty szerokimi jezdniami ul. Grójeckiej. Zieleń z latami całkowicie zaniedbano, a w ostatnich latach zubożono wycinkami drzew.

Dzisiaj plac służy jedynie jako węzeł przesiadkowy, który pasażerowie autobusów i tramwajów starają się czym prędzej opuścić. Zamiast przyciągać mieszkańców, jest miejscem odpychającym i niczyim, w którym zadomowiły się grupki patologiczne.

Uważamy, że to musi czym prędzej się zmienić. Dlatego przez 8 lat aktywnie uczestniczyliśmy w kilku już fazach konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji pl. Narutowicza. Skutecznie przeciwstawiliśmy się budowie na placu nowych budynków mieszkalnych oraz całkowitej likwidacji pętli tramwajowej.

Chcemy, aby projekty, wypracowane w trudnym i długim dialogu społeczności lokalnej z władzami, zostały wreszcie zrealizowane. Przebudujemy pl. Narutowicza zgodnie z wynikami konsultacji, w których mieszkańcy postulowali m.in.:

 wyprostowanie wschodniej jezdni ul. Grójeckiej;

 zmniejszenie pętli tramwajowej przy zachowaniu jej ważnej roli jako pętli awaryjnej i miejsca zawracania tramwajów zabytkowych;

 wygodne szerokie eleganckie chodniki;

 uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów;

 zakomponowanie atrakcyjnej krajobrazowo przestrzeni zielonej z elementami wodnymi (oczka, fontanny);

 lekkie kameralne pawilony kawiarniane wokół placu wzdłuż ul. Akademickiej;

 obustronne drogi dla rowerów.

Do rady dzielnicy startujemy jako KWW Ochocianie. Nasz pełny program:
bit.ly/program-ochocianie-2018

#RuchyMiejskie #PrzewietrzmyWarszawę