//Nasz program wyborczy – tory nie mogą dzielić!

Nasz program wyborczy – tory nie mogą dzielić!

Zamierzamy zbudować kładki dla pieszych i rowerów nad torami oraz nowy park linearny wzdłuż torów.

 Kładka przy Sąchockiej

Wyłączono ją z użytku ponad rok temu z powodu wieloletnich zaniedbań, które doprowadziły ją dosłownie do ruiny. Urząd dzielnicy zamierzał ją rozebrać i nie budować nowej (http://bit.ly/rip-kladka), mimo że korzysta z niej wiele osób z obu stron torów.

Po zorganizowanych przez nas protestach, na które przyszło ponad 100 mieszkańców (bit.ly/protest-kladkabit.ly/protest2-kladka), zapadła jednak decyzja o odbudowie. Doprowadzimy sprawę do końca i przypilnujemy, żeby władze nie zapomniały o tej decyzji. Odbudowa jest konieczna jak najszybciej!

 Kładka przy Maszynowej

Kilkanaście lat wcześniej rozebrano analogiczne połączenie między Szczęśliwicami i dzielnicą Włochy. Doprowadzimy do budowy kładki przy ul. Maszynowej, która połączy osiedla po obu stronach torów. Będziemy się też starać o utworzenie w tym rejonie przez PKP nowej stacji Warszawa Włodarzewska oraz zapewnienie częstej obsługi dojazdu do centrum pociągami SKM.

Obie kładki zamiast schodów powinny mieć pochylnie, aby swobodnie mogły się na nie dostać osoby na wózkach, rodzice z dziećmi, starsi z balkonikami itp.

 Nowy park linearny na skarpie wzdłuż torów

Zamierzamy zrewitalizować zaniedbany teren wzdłuż torów. W tym miejscu jest obecnie planowana wielka, przelotowa trasa N-S, która zdegraduje tę okolicę. Zamiast niej stworzymy tam park, z chodnikiem na całej długości oraz ścieżką rowerową, co umożliwi mieszkańcom Szczęśliwic i Rakowca w jednym kierunku – wygodne połączenie z Alejami Jerozolimskimi, w drugim – z biurowym Służewcem. (Wykorzystamy tylko część szerokiego terenu planowanego pod trasę, dzięki czemu zostaną zachowane miejsca parkingowe na osiedlach). Dzięki kładkom park zostanie też połączony z rejonem ul. Instalatorów.

Nasz pełny program: bit.ly/program-ochocianie-2018.
Kandydujemy do rady dzielnicy jako KWW Ochocianie.
Kandydujemy do Rady Warszawy jako KWW Miasto Jest Nasze – Ruchy Miejskie (nasza kandydatka:Justyna Glusman).

#RuchyMiejskie #PrzewietrzmyWarszawę