//Nasze dokonania

Nasze dokonania

Jesteśmy mieszkańcami Ochoty, Twoimi sąsiadami. Od 11 lat działamy w Stowarzyszeniu Ochocianie, bo chcemy, żeby w naszej dzielnicy żyło się lepiej, a władze lokalne słuchały głosu mieszkańców i uwzględniały ich opinie.

Działamy na Szczęśliwicach, Rakowcu i Starej Ochocie. Są wśród nas ludzie starsi i młodsi, mamy różne pasje i przekonania. Łączy nas to, że lubimy naszą dzielnicę – jej piękną przyrodę, architekturę i wspaniałych mieszkańców.

Nigdy nie byliśmy ani nie jesteśmy związani z żadną partią polityczną. Uważamy, że radnymi dzielnic powinni być mieszkańcy, a nie działacze partyjni. Dlatego od 2010 roku startujemy w wyborach do rady dzielnicy.

Nasi radni już od dwóch kadencji przyczyniają się do poprawy życia na Ochocie. W tej ulotce prezentujemy ich dokonania oraz plany na kolejne lata pracy – pracy dla Ochoty i jej mieszkańców, pracy dla Ciebie. I przypominamy, że 21 października odbędą się wybory samorządowe.

Co nam się udało zrobić do tej pory:

Obrona terenów zielonych:

Pola Mokotowskiegoprzed budową parkingu na 100 aut i zniszczeniem „Dzikiego Zakątka”;

Górki Szczęśliwickiej przed zabudową i ogrodzeniem otwartego stoku saneczkowego;

Parku Malickiegoprzed budową trybun przy boisku i wycięciem kilkunastu drzew.

Ujawnienie afery lokalowej, czyli wyprzedaży lokali użytkowych należących do dzielnicy Ochota za 1/3 ceny – w efekcie wprowadzono przepisy uniemożliwiające sprzedaż miejskich lokali za bezcen.

Zatrzymanie projektów zabudowy pl. Narutowicza, doprowadzenie do konsultacji, których efektem jest projekt rewitalizacji placu ze zmniejszoną pętlą tramwajową i wyprostowaną ul. Grójecką.

Kilkanaście zrealizowanych projektów do budżetu partycypacyjnego, m.in.: remonty w parkach Szczęśliwickim i Wielkopolski (więcej zieleni, latarnie, ławki, naprawy alejek), nasadzenia drzew i krzewów w całej dzielnicy, budowa drogi dla rowerów na ul. Korotyńskiego oraz wyniesionego skrzyżowania ulic Opaczewskiej i Skarżyńskiego, oświetlenie chodnika przy ul. Grójeckiej.

Coroczne – od 2012 roku – pikniki sąsiedzkie w parku Wielkopolski, zasadzenie w nim 8000 cebulek kwiatów, Zielona Ściana przy ul. Wawelskiej (w trakcie realizacji).

Odzyskanie dla mieszkańców parkingów przy ul. Pruszkowskiej i Spiskiej

Konsultacje rewitalizacji Pola Mokotowskiego, zwołane na nasz wniosek podpisany przez 2238 osób; w oparciu o ich wyniki opracowano projekt zmian w parku.

Konferencja „Wawelska w tunelu” w Centrum Nowych Technologii UW w 2016 roku – prezentacja realnej technicznie i finansowo propozycji schowania Trasy Łazienkowskiej pod ziemią.

Protesty w obronie kładki przy ul. Sąchockiej, zorganizowane przez nas, przekonały władze do odbudowy tego połączenia Rakowca z Jadwisinem nad torami kolejowymi.

ZAGŁOSUJ NA SĄSIADÓW!