//Nowe informacje o „serku” ochockim – dwie inwestycje zamiast jednej!

Nowe informacje o „serku” ochockim – dwie inwestycje zamiast jednej!

Dotarliśmy do nieznanych dotychczas informacji o planach dewelopera. 29 czerwca 2018 roku firma Ghelamco złożyła wnioski o wydanie warunków zabudowy dla dwóch inwestycji.

✅ Pierwsza z nich to budynek mieszkalny wielorodzinny, z garażem podziemnym i lokalami użytkowymi w parterze. Przewidywana wysokość to ok. 30 metrów (podobna jak sąsiedniego bloku Grójecka 14a). Dom miałby zostać usytuowany przy „odgiętej” ul. Grójeckiej w stronę Alej Jerozolimskich pomiędzy blokiem pod nr. 131 a kamienicą przy Grójeckiej 18/20.

✅ Drugą inwestycją miał być znany nam już wieżowiec obok pl. Zawiszy, w widłach Grójeckiej i Alej Jerozolimskich. Jednak względem wcześniejszych planów budynek – określany teraz jako biurowo-hotelowy z handlem i usługami – znacznie „urósł”. Miałby już nie 130, lecz 160 metrów wysokości, a jego powierzchnia całkowita dwukrotnie więcej niż pierwotnie: 98.500 m2 zamiast 44.100 m2 (licząc łącznie wszystkie kondygnacje pod- i nadziemne). Wieżowiec miałby przy tym stanąć o ok. 24 metry bliżej bloku Aleje Jerozolimskie 131 niż wcześniej przewidywano, o tyle samo też węższy pas drogowy pozostawiono by na „odgięcie” Grójeckiej w stronę Alej. Ponadto niedaleko inwestycji deweloper widziałby rotundę 5-metrowej wysokości w miejscu obecnych torów tramwajowych i pasa zieleni dzielącego jezdnie ul. Grójeckiej przy jej wylocie na pl. Zawiszy.

W pierwszej sprawie (budynku mieszkalnego) wniosek jest procedowany i do czasu wydania decyzji nie ma możliwości zapoznania się z jego treścią. Natomiast w sprawie wniosku o warunki zabudowy „rozrośniętego” wieżowca (i rotundy) postępowanie zostało zawieszone 26 września 2018 roku na życzenie samego inwestora. Również treść tego drugiego wniosku nie podlega udostępnianiu.

Zatem jedyną obowiązującą decyzją o warunkach zabudowy dla wieżowca na „serku” ochockim pozostaje ta wydana w 2006 roku (pisaliśmy o niej tu: bit.ly/serek-pl-zawiszy). W międzyczasie na zlecenie miejskiego biura architektury opracowano analizę urbanistyczną, ukazującą wpływ wieżowca w nowym wariancie inwestorskim – oraz kilku innych – na krajobraz Ochoty i Warszawy (to z niej zaczerpnęliśmy dane o planach dewelopera). Zamieszczamy wybrane grafiki, przedstawiające budynek w nowym wariancie inwestorskim widziany z różnych perspektyw; uwaga: na wizualizacjach uwzględniono także hipotetyczne wieżowce na terenie stacji PKP Warszawa Główna.

Analiza wpływu na krajobraz miasta nowo projektowanego wieżowca położonego przy ulicy Grójeckiej w rejonie placu Artura Zawiszy:

– tekst: http://ochocianie.pl/…/u…/2019/01/Analiza-Grojecka_tekst.pdf(79 MB)

– rysunki: http://ochocianie.pl/…/uploads/2019/01/Analiza-Grojecka_rys…