//Nowe latarnie w parku Malickiego

Nowe latarnie w parku Malickiego

W parku Malickiego na Rakowcu trwają prace związane z wymianą oświetlenia. Stare energochłonne latarnie zostaną zastąpione nowymi energooszczędnymi w technologii LED. Zgodnie z informacjami z dzielnicowego Wydziału Ochrony Środowiska prace powinny się zakończyć do początku sierpnia. Nawet w ostatnią sobotę ekipa podłączała kable w nowo postawionych latarniach, co daje nadzieję, że termin z umowy zostanie przez wykonawcę dotrzymany.

Ważne są również walory użytkowe: pokusiliśmy się o porównanie natężenia światła starych latarni i nowych ledowych. Pomiar został wykonany luksomierzem Extech SDL400. Różnice bardzo pozytywnie nas zaskoczyły. Pod starymi latarniami urządzenie pomiarowe wskazywało 5 lx (luksów), natomiast pod nowymi 15 lx!

Sami możecie ocenić te zmiany podczas wieczornych letnich spacerów 🙂