//Parking na rogu Spiskiej i Alei Jerozolimskich – jest przetarg!

Parking na rogu Spiskiej i Alei Jerozolimskich – jest przetarg!

Zarząd Dróg Miejskich Warszawa ogłosił właśnie przetarg w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że firma, która go wygra, będzie miała za zadanie zarówno wykonanie projektu, jak i przeprowadzenie prac budowlanych w terenie. Jakie są główne założenia tej inwestycji?

Powstanie ok. 110 ogólnodostępnych miejsc postojowych oraz 4 dla osób niepełnosprawnych. Parking usytuowany będzie na obszarze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, z wjazdem i wyjazdem od ul. Spiskiej.

Dodatkowo planowane jest nasadzenie 50 drzew. Utworzą one szpaler od strony Alej Jerozolimskich, a pojedyncze staną co 5 prostopadłych miejsc postojowych. Termin realizacji całego zadania to 15 grudnia 2019 roku.

Przypomnijmy: teren ten przez wiele lat był dzierżawiony prywatnym firmom i służył głównie pracownikom okolicznych biur. W grudniu 2017 roku rozpoczęliśmy starania o oddanie go mieszkańcom. We wrześniu 2018 roku zapadła decyzja o włączeniu parkingu do SPPN, co praktycznie oznacza preferencję parkingową dla mieszkańców. (Więcej: bit.ly/sppn-spiska). Obecnie sprawa zmierza do szczęśliwego finału.

Link do przetargu: bit.ly/przetarg-spiska.