//Przełomowa wiadomość dla terenów WSM Rakowiec

Przełomowa wiadomość dla terenów WSM Rakowiec

Wczoraj prezydent Warszawy wpisał do Gminnej Ewidencji Zabytków układ urbanistyczny i zespół budowlany osiedli WSM Rakowiec. Jest to widoczny poniżej obszar ograniczony ulicami Księcia Trojdena, Żwirki i Wigury, Racławicka, Jasielska, Korotyńskiego, Pawińskiego (osiedla Rakowiec I oraz Rakowiec II).

Wpis układu urbanistycznego do Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ) to wprawdzie nie tak mocna ochrona jak rejestr zabytków, ale oznacza konieczność uzgodnień z konserwatorem zabytków wszystkich większych zmian na tym obszarze. 

Dotychczas na tym terenie ochroną konserwatorską objętych było jedynie kilka budynków WSM przy Wiślickiej i Pruszkowskiej (przedwojenne założenie autorstwa Heleny i Szymona Syrkusów) oraz dwa domy z 1964 roku przy Sanockiej (projektu Oskara i Zofii Hansenów). We wczorajszej decyzji przełomowe jest to, że wpis do GEZ dotyczy nie pojedynczych, wybranych budynków, ale objęcia ochroną całego obszaru.Michał Krasucki, dziękujemy!

Poniżej plan osiedli Rakowiec I i Rakowiec II (za:www.wsmrakowiec.pl/historia-rakowca): po lewej Pawińskiego, na górze Trojdena, po prawej Żwirki i Wigury, na dole Racławicka. W lewym dolnym rogu (tam gdzie legenda) znajduje się park Forty Korotyńskiego.