//Setki tysięcy drzew przy torach kolejowych uratowane!

Setki tysięcy drzew przy torach kolejowych uratowane!

To gigantyczny sukces przyjaciół drzew z całej Polski! Wygląda na to, że minister infrastruktury uwzględnił w większości nasze propozycje i zliberalizował kolejowe przepisy „wycinkowe” bardziej niż wcześniej planował! (https://bit.ly/2oZNeIg)

Dotychczas obowiązywały przepisy nakazujące usuwanie drzew w odległości 15 metrów od torów, co prowadziło do wycinek dziesiątek tysięcy drzew w całej Polsce, w większości w ogóle niezagrażających ruchowi kolejowemu. W wielu innych krajach taki nakaz obowiązuje tylko do 5–8 metrów.

W grudniu 2018 roku minister przedstawił swoją propozycję liberalizacji przepisów – wg niej bezwzględny nakaz usuwania drzew obowiązywałby tylko do 6 metrów od skrajnej szyny. Dalej drzewa miały móc rosnąć w odległości od torów większej o metr niż ich wysokość. Czyli np. w odległości 10 metrów miały rosnąć drzewa do 9 metrów wysokości; jeśli urosłyby wyższe, powinny być usunięte lub przycięte od góry. W dodatku np. 20 metrów od toru mogłoby rosnąć drzewo najwyżej 19-metrowe, co z kolei oznaczało pogorszenie sytuacji (przepisy zaczęłyby działać poza dotychczasową 15-metrową strefą). Pisaliśmy o tym tutaj: bit.ly/2Frd91k.

Konsultacje w tej sprawie niestety były słabo nagłośnione i trwały w trudnym okresie międzyświątecznym, kończąc się w sylwestra. Udało nam się wziąć w nich udział i zaproponowaliśmy, żeby ograniczenie dotyczyło tylko i wyłącznie obszaru w odległości 6 metrów od torów.

Minister infrastruktury właśnie podpisał zarządzenie. Nie ma go jeszcze w Dzienniku Ustaw, ale z informacji na stronie rządu wynika, że zasadnicza odległość poza lasami ma wynosić właśnie 6 metrów, czyli tyle, ile proponowaliśmy! (Podobne propozycje zapewne zgłosiły też inne organizacje z całej Polski). W przypadku drzew rosnących przy nasypie lub przekopie kolejowym ma być to 6 metrów, ale liczone nie do skrajnej szyny, ale do brzegu nasypu lub przekopu. Natomiast w lasach drzewa będą mogły rosnąć bezpośrednio przy pasie przeciwpożarowym.

Uratowane dziesiątki tysięcy drzew, siedliska dla dziesiątek tysięcy ptaków, mniej zanieczyszczeń, więcej tlenu 🙂 Sprawa oczywiście dotyczy bezpośrednio Ochoty i drzew rosnących wzdłuż linii kolei radomskiej i średnicowej!