//Skandaliczny projekt specustawy mieszkaniowej jest nadal w grze!

Skandaliczny projekt specustawy mieszkaniowej jest nadal w grze!


Wspieramy akcję Kongres Ruchów Miejskich zbierania podpisów pod petycją do premiera o wyrzucenie l#LexDeweloper. Podpiszcie! Tu link:
bit.ly/petycja-lex-deweloper

Jak pisaliśmy wcześniej, projekt przewiduje m.in.:

1) Możliwość wydawania pozwoleń na budowę wbrew zapisom planów miejscowych (na wniosek deweloperów i w terminie 60 dni).

2) Budowanie osiedli bez porozumienia z gminą oraz przerzucanie kosztów budowy infrastruktury na gminę.

3) Budowę bez nawiązania do sąsiedniej zabudowy i z obniżonymi standardami (np. nasłonecznienia).

4) Ignorowanie w całej proponowanej procedurze konserwatora zabytków czy organów mających za zadanie chronienie przyrody (budowa będzie możliwa nawet przy ich całkowicie negatywnej opinii).

5) Wywłaszczanie właścicieli nieruchomości pod budowę infrastruktury liniowej dla nowych osiedli.

6) Praktyczny brak udziału społeczeństwa w procesie wydawania decyzji.

7) Brak ochrony terenów zielonych i rekreacyjnych, a także zabytkowych, przed zabudową.

(Grafika: Akcja Miasto)