//Analizy urbanistyczne potwierdzają słuszność naszych postulatów: dokończenia Alej Jerozolimskich, zamiany placu Zawiszy na skrzyżowanie i zwężenia jezdni Grójeckiej!

Analizy urbanistyczne potwierdzają słuszność naszych postulatów: dokończenia Alej Jerozolimskich, zamiany placu Zawiszy na skrzyżowanie i zwężenia jezdni Grójeckiej!

Dotarliśmy do kolejnego dokumentu, którego autorzy analizują zmiany w rejonie placu Zawiszy, Alej Jerozolimskich i Grójeckiej. „Studium obsługi komunikacyjnej terenów położonych w otoczeniu placu Zawiszy i reaktywowanego Dworca Głównego w Warszawie” zostało opracowane na zamówienie miasta w listopadzie 2016 roku przez zespół pod kierunkiem dr. inż. Andrzeja Brzezińskiego z Politechniki Warszawskiej. W dokumencie, liczącym ponad 260 stron, autorzy rozważają rozwój transportu publicznego (zarówno miejskiego, jak i kolejowego, a także indywidualnego) w szerokim kontekście, obejmującym całą Ochotę. Prezentujemy ich główne wnioski.

Najpilniejsze i najprostsze do realizacji zmiany to m.in.:

✅ budowa drugiej jezdni Alej Jerozolimskich od Niemcewicza do placu Zawiszy jako drogi zbiorczej w przekroju 2×2;

✅ przebudowa placu Zawiszy w proste skrzyżowanie bez ronda;

✅ przekształcenie ul. Grójeckiej na odcinku od Bitwy Warszawskiej do placu Zawiszy w drogę zbiorczą w przekroju maksimum 2×2;

✅ przekształcenie ul. Niemcewicza między Alejami a Grójecką w jednokierunkową drogę lokalną;

✅ obniżenie klas funkcjonalnych ciągów ulic Żwirki i Wigury–Raszyńska/Krzyckiego–Towarowa–Okopowa oraz Bitwy Warszawskiej–Banacha.

Postulaty te praktycznie pokrywają się z naszymi wnioskami do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (https://www.facebook.com/ochocianie/posts/2065437056855346) oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu placu Zawiszy, popartymi przez radnych i zarząd dzielnicy (https://www.facebook.com/ochocianie/posts/2066183923447326).

Ponadto autorzy postulują połączenia lokalne przez tory kolejowe na przedłużeniach ulic Krzyżanowskiego i Karolkowej, które połączyłyby rejon Czystego z Alejami Jerozolimskimi. Do realizacji w dłuższej perspektywie wskazuje się też schowanie ul. Wawelskiej w tunelu lub jej ograniczenie do przekroju 2×2, a także budowę Trasy NS (zwłaszcza na odcinku od węzła z trasą S8 na Bemowie do Alej Jerozolimskich).

➕ Na plus zapisujemy zwłaszcza to, że w miejskich analizach planistycznych jako ważny czynnik zaczęto brać pod uwagę opinię mieszkańców Warszawy. Analiza opisuje ją jako „oczekiwanie społeczne ograniczenia ruchu samochodowego na terenie Ochoty, zwłaszcza na takich ulicach jak Grójecka czy Niemcewicza, dla których ten odcinek Al. Jerozolimskich jest połączeniem alternatywnym”.

➖ Szkoda jednak, że nadal pokutują w tych analizach takie anachroniczne koncepcje, jak Trasa NS, która obsługiwałaby głównie ruch tranzytowy przez miasto i ułatwiałaby dojazd do centrum prywatnymi samochodami z powiatów piaseczyńskiego i nowodworskiego.

❓ Zupełnie nie rozumiemy natomiast, dlaczego pisząc o obwodnicy śródmiejskiej (Raszyńska/Krzyckiego–Towarowa–Okopowa), autorzy twierdzą, że dopiero „budowa nowych ulic Nowokarolkowej i przedłużenia ul. Krzyżanowskiego będą zmieniać jej charakter, eliminując część podróży międzydzielnicowych, a zwiększając udział podróży związanych z obsługą zabudowy i dojazdów do centrum”. Przywołane w analizie opracowanie „Efektywna obsługa obszaru śródmiejskiego transportem indywidualnym, obejmująca zachodni odcinek Obwodnicy Śródmiejskiej” dowiodło bowiem, że trasę między rondem Babka (Radosława) a pomnikiem Lotnika pokonuje tylko ok. 2% pojazdów poruszających się ciągiem ulic Raszyńska/Krzyckiego–Towarowa–Okopowa. Faktycznie tzw. obwodnica śródmiejska od dawna już nie funkcjonuje w obowiązującym oficjalnie przebiegu. W relacjach międzydzielnicowych jej rolę odgrywa Trasa AK. I tamtędy należałoby wytyczyć obwodnicę śródmiejską.

Źródła:
Studium: http://ochocianie.pl/…/Studium-obsługi-komunikacyjnej-Plac-…
Załącznik 1: http://ochocianie.pl/wp-content/uploads/…/02/Załącznik-1.zip
Załącznik 2: http://ochocianie.pl/wp-content/uploads/…/02/Załącznik-2.zip
Załącznik 3: http://ochocianie.pl/wp-content/uploads/…/02/Załącznik-3.zip