//Jak pracują radni Ochoty?

Jak pracują radni Ochoty?

Postanowiliśmy przyjrzeć się pracy radnych przez ostatnie trzy lata. Interpelacja to jedno z podstawowych narzędzi, jakimi mogą się posługiwać osoby wybrane do lokalnego samorządu. W praktyce interpelacja to publiczny wniosek (ustny lub pisemny), za pomocą którego radny może domagać się od burmistrzów naszej dzielnicy podjęcia określonych działań w sprawach Ochoty.

W radzie naszej dzielnicy mamy pięć ugrupowań: Platforma Obywatelska (8 radnych), Prawo i Sprawiedliwość (7 radnych), Razem dla Ochoty – były SLD (3 radnych), Ochocka Wspólnota Samorządowa (3 radnych) oraz Ochocianie, czyli my (2 radnych: Monika Mossakowska Biało i Łukasz Gawryś). Na wykresach poniżej można się zapoznać z tym, jak często radni poszczególnych ugrupowań interweniowali w sprawach naszej dzielnicy od początku obecnej kadencji oraz przez ubiegły rok. Zachęcamy do lektury, a wnioski pozostawiamy do wyciągnięcia samodzielnie.

Co dzięki aktywności naszych radnych zyskali mieszkańcy Ochoty? Wskutek interpelacji naszych radnych, niekiedy składanych wielokrotnie (połączonych często z innymi staraniami, jak projekty do budżetu partycypacyjnego i nagłaśnianie problemów dzielnicy w mass mediach), udało się nam osiągnąć m.in. następujące cele:

• Zarząd Dróg Miejskich Warszawa latem 2015 roku wybudował sygnalizację świetlną na bardzo niebezpiecznym przejściu dla pieszych przez ul. Wawelską obok Centrum Onkologii (dawny Instytut Radowy);

• władze naszej dzielnicy zapewniły zwiększenie w 2018 roku liczby odrębnych etatów psychologów szkolnych na Ochocie (w 2017 roku było łącznie tylko 7,3 etatów psychologów szkolnych we wszystkich publicznych placówkach oświatowych w dzielnicy, wliczając psychologów z poradni pedagogicznych, a na każdy etat przypadało aż 332 uczniów!);

• Rada Dzielnicy Ochota w listopadzie 2016 roku przyjęła nasz projekt stanowiska o przeprowadzeniu modernizacji drewnianego budynku III Ogrodu Jordanowskiego, opalanego piecami węglowymi, jako inwestycji miejskiej (po wcześniej dwukrotnym odrzuceniu w głosowaniach przez rządzącą koalicję PO–SLD–OWS naszych wniosków o pozyskanie środków na remont Jordanka); został on włączony do konkursu architektonicznego na zagospodarowanie Pola Mokotowskiego, choć nadal nie ma wskazanych źródeł finansowania tej inwestycji;

• władze Ochoty w 2017 roku zrezygnowały z budowy płotu, który miał oddzielać ulicę Przy Parku od Parku Szczęśliwickiego, utrudniając mieszkańcom osiedli dostęp do terenów zieleni;

• w 2017 roku naprawiony został chodnik i wjazd na posesję przy ul. Częstochowskiej 26, gdzie przez lata podczas opadów tworzyła się wielka kałuża, uniemożliwiająca mieszkańcom dojście do domu suchą stopą;

• władze dzielnicy jesienią 2017 roku zobowiązały się do podjęcia działań w celu odbudowania zniszczonej, zamkniętej i przeznaczonej do likwidacji kładki dla pieszych nad torami kolei radomskiej, łączącej Rakowiec z Jadwisinem.

To tylko mała część interpelacji złożonych przez radnych Ochocian. Wszystkie interpelacje radnych Ochoty (kadencja 2014–2018) można przeczytać tutaj: http://bit.ly/interpelacje-ochota