//Konkurs na rewitalizację Pola Mokotowskiego został rozstrzygnięty!

Konkurs na rewitalizację Pola Mokotowskiego został rozstrzygnięty!

Tym sposobem po trzech latach dotarliśmy do końca sporu o Pole. Przypomnijmy: w 2015 protestowaliśmy przeciw planowaniu rewitalizacji bez konsultacji z mieszkańcami (budowa dużego parkingu niezgodnego z planem zagospodarowania oraz ogólnomiejskiego wybiegu dla psów w miejscu „dzikiego zakątka”). Zebraliśmy podpisy 2238 mieszkańców pod wnioskiem o konsultacje społeczne. Konsultacje zostały zaplanowane z udziałem strony społecznej i odbyły się trzyetapowo. Ich punktem kulminacyjnym były pierwsze w Warszawie projektowe warsztaty charrette z udziałem mieszkańców, ekspertów i decydentów, które wypracowały założenia master planu dla Pola Mokotowskiego.

Bardzo się cieszymy, ze wygrany projekt pracowni WXCA jest zgodny z wnioskami konsultacji i twórczo je rozwija!

Planowane są m.in.:
– całkowita naturalizacja wody na Polu (staw nie będzie co roku napełniany, woda będzie przez cały rok tworzyła ekosystem),
– zostanie wybudowany nowy pawilon kawiarniany w miejscu dawnego pubu Merlin. Praca proponuje, by był on „wodny”,
– zostaną odremontowane i zagospodarowane domki fińskie,
– powstaną zupełnie nowe place zabaw,
– powstaną strefy dzikiej przyrody (sprzyjające bioróżnorodności).

Prace konkursowe można oglądać w Bibliotece Narodowej do 13 lipca w godzinach otwarcia biblioteki, a 11 lipca (środa) od 16.30 odbędzie się debata pokonkursowa.

Zwycięski projekt: http://ochocianie.prohost.pl/…/401ccec7-af21-4573-bc41-85d1…

Źródło wizualizacji i więcej informacji na temat projektów: https://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,nowe-pole-moko…