//Nowy chodnik „antysmogowy” na Szczęśliwickiej

Nowy chodnik „antysmogowy” na Szczęśliwickiej

Zarząd Dróg Miejskich Warszawa ogłosił właśnie przetarg na remont chodnika po wschodniej stronie ulicy Szczęśliwickiej na odcinku od Bitwy Warszawskiej 1920 r. do Grzymały-Sokołowskiego. To rozszerzona realizacja projektu, który zgłosił nasz radny Łukasz Gawryś, a mieszkańcy wybrali do budżetu obywatelskiego. Chodnik w tym miejscu jest obecnie w bardzo złym stanie. Nierówne, wyszczerbione płyty i powykrzywiane krawężniki bardzo utrudniają poruszanie się pieszym, szczególnie osobom z wózkami i na wózkach.

Główny zakres prac przewiduje:

• rozebranie nawierzchni chodnika, zjazdów i opaski z prefabrykatów betonowych oraz mieszanki bitumicznej;
• ułożenie nowej nawierzchni chodników z betonowych płyt „antysmogowych”;
• ułożenie nowej nawierzchni zjazdów z kostki kamiennej rzędowej;
• wymianę krawężników ulicznych i obrzeży chodnikowych;
• regulację urządzeń podziemnych (kratki ściekowe, włazy studzienek, zasuwy).

Liczymy na pomyślne rozstrzygnięcie przetargu i szybkie przystąpienie do prac remontowych. Mamy także nadzieję, że ZDM przeprowadzi – zapowiadany już parę lat temu – remont fragmentu chodnika na innym odcinku Szczęśliwickiej: od Bitwy Warszawskiej 1920 r. do Dickensa.

Link do projektu: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/16546

Link do przetargu: https://zdm.waw.pl/zamowienia_publi…/zdm-um-dzp-23-pn-20-20/