//Ochota – skazani na smog

Ochota – skazani na smog


Nasza dzielnica wraz z Ursusem jest najbardziej zanieczyszczoną dzielnicą Warszawy – takie smutne dane prezentuje coroczny raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ).

Zanieczyszczenie pyłami PM10 (tj. o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów) w roku 2016 wynosiło na Ochocie średnio 33,7 µg/m3 (zalecana norma wg WHO, tj. Światowej Organizacji Zdrowia, to 20 μg/m3) wg wyników modelowania matematycznego WIOŚ.
PM10 inhalowane do płuc mogą powodować takie reakcje jak np. kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszka, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych, np. astmy, kataru siennego i zapalenia spojówek. Przyczyniają się też do obturacyjnej choroby płuc. W Warszawie ponad 55% procent zanieczyszczeń tego typu pochodzi z komunikacji samochodowej z całego woj. mazowieckiego (plus napływ spoza województwa).

Zanieczyszczenie pyłami PM2,5 (tj. o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometrów) w roku 2016 to średnio 25,4 µg/m3 (gdy zalecana norma wg WHO to 10 μg/m3). Powodują one podobne konsekwencje zdrowotne jak pyły PM10, ale są groźniejsze dla zdrowia. W Warszawie ponad 29% procent zanieczyszczeń tego typu pochodzi z komunikacji samochodowej z województwa. Drugie tyle to efekt ogrzewania domów piecami z województwa.

Zanieczyszczenie NO2 (tj. dwutlenkiem azotu) w 2016 to średnio 36,3 µg/m3. Zalecana norma wg UE to 40 μg/m3. W Warszawie ponad 80% procent zanieczyszczeń tego typu pochodzi z komunikacji samochodowej.

Zanieczyszczenie B(a)P (tj. benzo(a)pirenem) w roku 2016 to średnio 2,4 µg/m3. Zalecana norma wg UE to 1 μg/m3. To związek silnie rakotwórczy. W Warszawie ponad 52% procent zanieczyszczeń tego typu pochodzi z ogrzewania domów piecami, 22,5% to efekt komunikacji samochodowej (z województwa).

Wg szacunków w Warszawie z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera przedwcześnie rocznie dwa–trzy tysiące osób. Czy władze miasta wreszcie realnie zajmą się tym problemem? Wiceprezydent Michał Andrzej, przewodnicząca Rady Miasta i radna z Ochoty Ewa Malinowska-Grupińska, mieszkający na Ochocie radny miejski i przewodniczący klubu PO Jarosław Szostakowski, burmistrz Katarzyna Łęgiewicz?

Cc: Warszawski Alarm SmogowyWarszawa Bez SmoguZielone Mazowsze.

Link do raportu: bit.ly/wios2016.

(Fot. Dariusz Borowicz / Agencja Gazeta)