//W 15 z 30 ostatnich dni normy pyłów PM10 były przekraczane na stacji Warszawa Komunikacyjna

W 15 z 30 ostatnich dni normy pyłów PM10 były przekraczane na stacji Warszawa Komunikacyjna

Stacja pomiarowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przy al. Niepodległości 227/233 mierzy jakość powietrza przy jednej z bardziej ruchliwych ulic na granicy Ochoty i Śródmieścia. Mierzy ona m.in. poziom pyłów zawieszonych PM10. Norma zalecana przez Światową Organizację Zdrowia to 20 μg/m3. Polskie liberalne przepisy w tym zakresie dopuszczają 50 μg/m3. Mimo to, i tak są one przekraczane: w ciągu ostatnich 30 dni co drugiego dnia. Dodajmy, że dzieje się to poza okresem grzewczym.

PM10 inhalowane do płuc mogą powodować takie reakcje, jak np. kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszka, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych, np. duszności, kataru siennego i zapalenia spojówek. Przyczyniają się też do obturacyjnej choroby płuc.

Średnia PM10 na stacji Warszawa Komunikacyjna:
▪️45,2 μg/m3 zimą (od 1 grudnia 2018 do 28 lutego 2019 roku);
▪️34,8 μg/m3 latem (od 1 czerwca 2018 do 31 sierpnia 2018 roku).

Według danych WIOŚ, w Warszawie ponad 55% zanieczyszczeń tego typu pochodzi z komunikacji samochodowej z całego województwa mazowieckiego (plus napływ spoza województwa).