//Uwagi do uchwały antysmogowej

Uwagi do uchwały antysmogowej

Jeszcze tylko jeden dzień (do końca piątku) można zgłosić uwagi do projektu uchwały antysmogowej dla Mazowsza! Zawiera ona wiele dobrych zapisów, ale niestety wiele gmin chciałoby je mocno ociosać lub przynajmniej wydłużyć termin jej wprowadzenia, np. o 10 lat.

Dlatego – jeśli macie mało czasu – kliknijcie w poniższy link i przynajmniej wyślijcie ogólne poparcie dla tego projektu (możecie też zamiast korzystania z poniższego formularza – wysłać mail na adres gospodarka.odp[email protected]).Jeśli macie natomiast dodatkowych kilka minut, to proponujemy w tym liście poparcie kilku postulatów przygotowanych przez Warszawski Alarm Smogowy:

„1. Warszawa powinna mieć osobną uchwałę antysmogową z całkowitym zakazem paliw stałych.
Warszawa jest miastem bogatym, sieć ciepłownicza jest bardzo dobrze rozwinięta, procent ubóstwa energetycznego stosunkowo niski i władze stać będzie na dofinansowanie najbiedniejszych mieszkańców. Dodatkowo całkowitym zakazem objęte powinny być gminy ościenne.

2. Podobny zakaz paliw stałych powinien obowiązywać w jedynym mazowieckim uzdrowisku, jakim jest Konstancin Jeziorna.
Wysokie stężenia pyłów zawieszonych notowane tam przez WIOŚ w styczniu tego roku poddają w wątpliwość nadany temu miastu status uzdrowiska.

3. Dla terenów, gdzie jest sieć ciepłownicza i gaz, nie powinno być możliwości instalowania pieców/ kominków jako głównego źródła ogrzewania.

4. Tam, gdzie jest centralne ogrzewanie, zgody budowlane powinny być wydawane tylko pod warunkiem podłączenia do sieci ciepłowniczej.

5. Powinny być usunięte zapisy o tym, że można dostosować kominki i piece.
Dla Warszawy powinno być tylko – jeśli w ogóle – możliwe instalowanie kominków o najmniejszej emisyjności.

6. Przy prognozowaniu, że danego dnia będzie przekroczenie norm (PM10 > niż 50 mikrog/m3) powinien być zakaz używania kominków rekreacyjnych (takich, gdzie kominek nie jest głównym źródłem ciepła).”

http://bit.ly/uchwala-antysmogowa-maz-AD