//Przebudowa skrzyżowania Wawelskiej z Grójecką oraz sprawa kładki na Radzie Dzielnicy

Przebudowa skrzyżowania Wawelskiej z Grójecką oraz sprawa kładki na Radzie Dzielnicy

Na ostatniej sesji naszej dzielnicowej Rady zostały uchwalone dwa stanowiska, które dotyczą spraw bardzo ważnych dla mieszkańców naszej dzielnicy.

1) M.in. na nasz wniosek Rada Dzielnicy wystąpiła o przebudowę skrzyżowania Wawelskiej i Grójeckiej. Dochodzi w tym miejscu do bardzo dużej liczby wypadków i kolizji (ponad 120 przez ostatnie 4 lata). Dlatego konieczne są tam zmiany w sygnalizacji i wydzielenie bezkolizyjnych lewoskrętów. Zwróciliśmy się do Rady Miasta o przeznaczenie środków finansowych na ten cel, a co za tym idzie – remont tego feralnego miejsca.

2) Rada Dzielnicy zwróciła się także do spółki PKP S.A. o podjęcie działań wzywających PKP S.A. do współpracy zmierzającej do odbudowy kładki (na przedłużeniu ulicy Sąchockiej). Zwróciliśmy jednak uwagę, że PKP nie jest zainteresowane odbudową kładki, o czym wiadomo od prawie dwóch lat (z odpowiedzi na pisma burmistrz Łęgiewicz). Dlatego zaproponowaliśmy wystąpienie także do władz miasta – o znalezienie funduszy na ten cel. Dałoby to silny argument w dyskusjach z kolejarzami, że po stronie samorządu warszawskiego istnieje realna wola do odbudowy tej kładki. Niestety radni koalicji rządzącej (PO, byłe SLD oraz OWS) odrzucili nasz wniosek. Naszym zdaniem potwierdza to, że opinia naczelnika dzielnicowego Wydziału Infrastruktury, że kładka jest niepotrzebna, jest powszechna wśród rządzących radnych. Przyjęte stanowisko należy rozumieć niestety jedynie jako listek figowy mający sprawiać wrażenie, że robią oni coś w tej sprawie – PKP powie „nie odbudujemy”, a radni „no cóż, próbowaliśmy”.

Zachęcamy do zapamiętania nazwisk radnych z Rakowca, którzy głosowali przeciwko wystąpieniu do władz miasta o zabezpieczenie środków finansowych na budowę kładki:
– Cecylia Aleksandrowicz (Platforma Obywatelska),
– Jacek Gomółka (Ochocka Wspólnota Samorządowa),
– Tomasz Cwyl (Platforma Obywatelska).

Treść stanowiska w sprawie skrzyżowania Wawelskiej i Grójeckiej:

Treść stanowiska w sprawie kładki:

„Rada Dzielnicy Ochota podjęła na wczorajszej sesji stanowisko w sprawie odbudowy kładki nad torami, na wysokości ul. Sąchockiej.
Stanowisko Nr 21
Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie: wystąpienia do PKP S.A., właściciela kładki położonej nad torami kolei radomskiej na przedłużeniu ul. Sąchockiej na Rakowcu w sprawie jej odbudowy

Rada Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy uważa za konieczne odbudowanie kładki będącej własnością PKP S.A. Działania te mają na celu polepszenie komunikacji Dzielnicy Ochoty – Rakowca i Włoch, zapewniając przy tym bezpieczne przemieszczanie się mieszkańców w obu kierunkach.

W związku z powyższym Rada Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy zwraca się do Zarządu Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy o podjęcie działań wzywających PKP S.A. do współpracy zmierzającej do odbudowy kładki zgodnie z wolą mieszkańców.”