//Rada Dzielnicy dojrzała do naszych postulatów parkingowych na Starej Ochocie!

Rada Dzielnicy dojrzała do naszych postulatów parkingowych na Starej Ochocie!

Kilkukrotnie pisaliśmy o sprawie parkingów wzdłuż Alei Jerozolimskich pomiędzy pl. Zawiszy a ul. Spiską. Ponad pół roku temu ujawniliśmy, że:
 dwie działki (nr 1 i 2 na grafice), liczące około 300 miejsc parkingowych, władze miasta dzierżawią prywatnym podmiotom;
 te z kolei wynajmują je głównie pracownikom okolicznych biurowców, a wieczorami i w dni wolne od pracy parkingi świecą pustkami;
 jednocześnie w okolicy brakuje miejsc dla mieszkańców, którzy mają wykupiony abonament w ramach strefy płatnego parkowania.

Jak widać, władze miasta wolą najpierw zaspokajać potrzeby parkingowe okolicznych biurowców. Jednocześnie mieszkańcom chcą zaoferować dramatycznie drogi, wymagający wycinki dziesiątek drzew i uciążliwy w budowie parking podziemny pod boiskiem Szkoły Podstawowej nr 61 (więcej: bit.ly/parking-spiska).

Dlatego już w kwietniu tego roku nasz radny Łukasz Gawryś​ wnosił w interpelacji o:
 nieprzedłużanie umów z dzierżawcami okolicznych działek (umowy wygasają akurat z końcem tego roku);
 włączenie tych terenów do Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego od 1 stycznia 2019 roku.
Wczoraj Rada Dzielnicy Ochota powtórzyła ten wniosek, podejmując stanowisko z analogicznym postulatem!

Na chwilę obecną Zarząd Dróg Miejskich Warszawa zadeklarował, że przeprowadza analizę dalszego funkcjonowania tych parkingów. Liczymy, że jednomyślnie przyjęte stanowisko przełoży się na szybkie działania władz miasta. Parkingi miejskie mają zapewniać miejsca przede wszystkim mieszkańcom, a nie korporacjom.

Będziemy sprawy pilnować w kolejnej kadencji i mamy nadzieję na jej realizację już od 1 stycznia! Poza tym nasze postulaty jako Ochocian (Rada Dzielnicy) oraz Miasto Jest Nasze-Ruchy Miejskie (wybory do Rady Warszawy) to:
wyprostowanie Alej Jerozolimskich, przywrócenie ul. Niemcewicza charakteru ulicy lokalnej;
pula miejsc postojowych tylko dla mieszkańców (strefy ograniczonego ruchu, podwórka z wjazdem dla osób z identyfikatorami mieszkańca).