//Raport rowerowy 2019: więcej znaczy bezpieczniej

Raport rowerowy 2019: więcej znaczy bezpieczniej

Ukazała się 10. edycja corocznego „Warszawskiego raportu rowerowego”, podsumowująca rok 2019. Opracowały ją wspólnie Biuro Polityki Mobilności i Transportu, Zarząd Dróg Miejskich Warszawa i Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, czyli jednostki w ratuszu odpowiedzialne za ruch i sieć drogową. Przez minioną dekadę cykliści z weekendowych miłośników rekreacji i rzadkich na co dzień wyjątków na stołecznych ulicach urośli bowiem do rangi istotnej grupy użytkowników dróg.

Przed 10 laty udział ruchu rowerowego wynosił zaledwie 1%, a w 2019 roku już 7,54% wszystkich podróży niepieszych. Różnego rodzaju infrastruktury rowerowej (wydzielonych tras, ciągów pieszo-rowerowych oraz pasów, kontrapasów i ulic z tzw. kontraruchem) jest dziś łącznie ponaddwukrotnie więcej: jej długość z 275 km w 2010 roku wzrosła do blisko 645 km obecnie. Rowerzystów przybywa więc trzy razy szybciej niż „ścieżek”. I dlatego warto wytyczać ich coraz więcej.

Na terenie naszej dzielnicy zeszły rok przyniósł głównie dopuszczenie kontraruchu rowerowego na ponad 5,5 km ulic jednokierunkowych dla aut. W rezultacie Ochota zajmuje obecnie drugie miejsce wśród warszawskich dzielnic – po Śródmieściu – pod względem łącznej długości ulic z kontraruchem oraz, co najważniejsze, także pod względem gęstości sieci tras rowerowych (3,52 km na 1 km2 powierzchni). W obu tych kategoriach wyprzedzamy trzeci w klasyfikacji Żoliborz. Na Ochocie mamy też 18,2 km dróg dla rowerów i 2,46 km ciągów pieszo-rowerowych oraz 3,93 km pasów i kontrapasów.

Cała dzielnicowa sieć – widoczna na załączonej mapie – stanowi zaledwie 5,3% infrastruktury w całej Warszawie, ale pełni istotną funkcję w ogólnomiejskiej komunikacji rowerowej. Ważną dla stołecznych rowerzystów zmianą w 2019 roku było zwłaszcza wytyczenie przejazdów przez plac Zawiszy i ul. Raszyńską oraz al. Niepodległości. Dzięki nim Ochota zyskała wygodne połączenia z Wolą i Śródmieściem. W tym roku czeka nas kolejna epokowa zmiana: rowerowe przebicie ul. Nowogrodzkiej oraz Alej Jerozolimskich na rondzie Czterdziestolatka, a także komplet przejazdów na skrzyżowaniu Grójeckiej z Racławicką i Harfową.

Dobrą wiadomością jest też wzrost bezpieczeństwa rowerzystów. W 2019 roku wypadków, kolizji i innych zdarzeń z ich udziałem było o 6,3% mniej niż rok wcześniej. Zginęła tylko jedna osoba jadąca rowerem – to najmniej od 2011 roku. Najczęściej przyczyną zdarzeń z udziałem cyklistów jest nieustąpienie im pierwszeństwa przez kierowców (ok. 84% z 424 tego typu kolizji i wypadków) oraz nieprawidłowe przejeżdżanie samochodami przez przejazdy rowerowe (ok. 99% ze 111 takich zdarzeń).

Niestety ponad 8% zdarzeń dotyczyło potrąceń pieszych przez rowerzystów i w 40 na 79 przypadków winę ponosili ci ostatni, najczęściej wskutek nieustąpienia pierwszeństwa na przejściu lub w innych sytuacjach. Po raz kolejny apelujemy do cyklistów o szczególną ostrożność w miejscach, gdzie przecinają się trasy rowerowe i szlaki przechodniów. Do ogromnej większości kolizji i wypadków dochodzi za dnia, przy dobrej widoczności. Aby ich uniknąć, wystarczyłoby zazwyczaj tylko nieco więcej uważności i rozwagi.

Cały raport można pobrać stąd: http://transport.um.warszawa.pl/…/WRR%202019%20Broszura_0.p…