//Uwagi do SPPN

Uwagi do SPPN

Przygotowujemy nasze uwagi do przedstawionych przez Zarząd Dróg Miejskich Warszawa projektów organizacji ruchu. Poza uwagami szczegółowymi, dotyczącymi konkretnych lokalizacji, składamy też uwagi ogólne, kilka głównych streszczamy poniżej. Zachęcamy wszystkich do wysyłania własnych uwag – można inspirować się naszymi 😊 Czas jest do jutra (piątek), adres: [email protected].

1⃣ Popieramy rozszerzenie SPPN na całą Ochotę wraz z preferencjami dla mieszkańców proponowanymi przez ZDM
Uważamy, że z jednej strony – jest to szansa na uporządkowanie ulic zajętych przez często chaotyczne parkowanie. Z drugiej – danie mieszkańcom możliwości łatwiejszego zaparkowania (odcinki ulic i strefy do parkowania tylko dla mieszkańców; abonament przypisany do rejonu, a nie ośmiu parkomatów).

2⃣ Pozytywnie oceniamy rozszerzenie obowiązywania abonamentu mieszkańca na rejony znacznie większe niż obecne max 8 parkomatów i 250 metrów od domu.
Ułatwi to ochocianom znalezienie miejsc postojowych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Uważamy, że rejonów abonamentowych powinno być ok. 10, aby nadmiernie nie wzbudzały ruchu lokalnego. W ich granicach powinno się łączyć osiedla o intensywnej zabudowie z i niewielkiej liczbie miejsc postojowych na ulicach w połączeniu z terenami luźniej lub w ogóle niezabudowanymi, które pełniłyby funkcję „rezerwy parkingowej” (np. Kolonia Staszica plus Pole Mokotowskie).

3⃣ Popieramy także preferencje dla ochocian w postaci stref parkowania wyłącznie z identyfikatorem mieszkańca (znak B-39), bez możliwości wykupienia biletu w parkomacie.
Uważamy, że dodatkowe korzyści przyniosłoby również ograniczenie prawa do abonamentu dla osób zameldowanych na pobyt czasowy w hotelach, hostelach i akademikach. Skoro rodzina stałych mieszkańców dzielnicy może korzystać tylko z jednego abonamentu na pierwszy samochód w cenie 30 zł rocznie, to nie do przyjęcia jest, by takie samo uprawnienie przysługiwało np. tysiącom zakwaterowanych na Ochocie studentów, których samochody – używane tylko okazjonalnie – zajmują znaczną część miejsc postojowych w okolicy, utrudniając ochocianom parkowanie w sąsiedztwie domów.

4⃣ Tempo-30 na wszystkich mniejszych ulicach
Częścią zmian powinno być konsekwentne wyznaczenie stref tempo-30 na wszystkich mniejszych ulicach (klasy lokalnej i dojazdowej), czyli wewnątrz większych „superkwartałów”. Dzięki temu zmiany będą służyć bezpieczeństwu wszystkich (w tym pieszych i rowerzystów). Uspokojenie ruchu umożliwiłoby też niewytyczanie przejść dla pieszych przez mniejsze ulice, a tym samym brak konieczności zachowania zasady parkowania w odległości 10 metrów od nich. Dzięki temu zmniejszy się także liczba znaków drogowych, których nadmiar rozprasza uwagę i niepotrzebnie zajmuje przestrzeń przechodniom i parkującym.

5⃣ Chodniki przede wszystkim dla pieszych – parkowanie nie może odbywać się kosztem pieszych
Zmiany powinny służyć zarówno kierowcom, jak i pieszym. Parkowanie należy wyznaczać w jak największym stopniu na jezdni. Głównym celem zmian nie może być sama tylko maksymalizacja liczby miejsc parkingowych, lecz także porządkowanie przestrzeni publicznej.

6️⃣ Kontraruch rowerowy z zasady na wszystkich ulicach jednokierunkowych
Nowa organizacja ruchu to również szansa na poprawienie warunków jazdy rowerami – w sposób najtańszy i najprostszy, bo w formie sprawdzonego na Ochocie i w pełni bezpiecznego kontraruchu rowerowego. Dotyczy to zarówno nowych (planowanych przez ZDM) ulic jednokierunkowych, jak też tych już teraz istniejących, gdzie dotychczas kontraruchu nie wprowadzono. Rezygnacja z wprowadzenia kontraruchu na danej ulicy jednokierunkowej powinna być absolutnym wyjątkiem i dotyczyć wyłącznie przypadków, gdzie z jakichś względów jest to faktycznie niemożliwe.

7️⃣ Podwórka i drogi wewnętrzne tylko dla mieszkańców – zabezpieczenie tych terenów przed „uciekaniem” z SPPN
Wszystkie miejskie tereny wewnętrzne powinny mieć na wjazdach ustawione znaki B-1 (zakaz ruchu) z oznaczeniem, że nie dotyczą osób z identyfikatorem mieszkańca. Nad tymi zmianami pracuje już Zarząd Ochota – dzielnica m.st. Warszawy. Ważne, żeby ZDM uwzględnił tę propozycję w swoich projektach jednocześnie z wprowadzeniem SPPN. Inaczej grozi nam rozjeżdżanie podwórek przez osoby, które będą uciekać z opłatami w strefie.

➡ Zachęcamy do złożenia podobnych uwag, a także do przejrzenia projektów swojej okolicy. Warto między innymi zgłosić ZDM-owi, gdzie wprowadzić parkowanie czasowe (np. na 30 minut, 1 lub 2 godziny) – przykładowo w okolicy punktów handlowych i usługowych, żeby łatwiej było tam znaleźć miejsce do parkowania.

ℹ Strona z konsultacjami ZDM: bit.ly/och-sppn
Projekty organizacji ruchu w lżejszych plikach: ochocianie.pl/sppn