//Warszawskie gospodarowanie na Polu Mokotowskim, czyli jak rozebrano świeżo wyremontowaną alejkę.

Warszawskie gospodarowanie na Polu Mokotowskim, czyli jak rozebrano świeżo wyremontowaną alejkę.

Lipiec 2016 – kończą się konsultacje społeczne dot. Pola Mokotowskiego, w tym konsultacje przebiegu tras rowerowych przez Pole. W konsultacjach uczestniczą także przedstawiciele dwóch instytucji – ZOM (Zarząd Oczyszczania Miasta, czyli zarządca Pola) oraz ZDM (Zarząd Dróg Miejskich Warszawa).

Kolejne miesiące – ZDM przygotowuje ostateczny projekt przebiegu dróg dla rowerów na Polu. O wszystkim jest informowany i konsultowany ZOM.

Jesień 2016 – ZOM remontuje alejkę odchodzącej od ulicy Żwirki i Wigury w stronę ulicy Batorego, mimo że wie, że za kilka miesięcy dokładnie na jej miejscu powstanie nowa droga dla rowerów.

Maj 2017 – trwają prace związane z budową dróg dla rowerów i nowych chodników na Polu Mokotowskim. Świeżo wyremontowana alejka, po tym jak poleżał na niej w zimie śnieg, wraz z nadejściem wiosny zostaje rozebrana, zgodnie z wcześniej znanym planem.

Czy Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa mógłby wyjaśnić, jaki cel miał ten remont? Czy w Warszawie kwota pieniędzy przeznaczona na tereny zieleni jest zbyt duża? I nie ma bardziej potrzebnych prac do wykonania niż remont alejek, które mają iść do rozbiórki?