//Nasz program – Zielona Raszyńska, zielona Chałubińskiego

Nasz program – Zielona Raszyńska, zielona Chałubińskiego

Szpalery drzew, szerokie chodniki, wygodne drogi rowerowe na ulicach, gdzie teraz dominuje beton i upał? 𝗧𝗼 𝗻𝗶𝗲 𝗼𝗱𝗹𝗲𝗴ł𝗮 𝗳𝗮𝗻𝘁𝗮𝘇𝗷𝗮, 𝗮𝗹𝗲 kompleksowe, szczegółowe i 𝗴𝗼𝘁𝗼𝘄𝗲 𝗽𝗹𝗮𝗻𝘆 (linki w komentarzu). Urzędnicy z miejskiego Zarządu Zieleni kilka lat temu bardzo rzetelnie skonsultowali je z mieszkańcami. Odkurzymy je i wykorzystamy to, co w nich najlepsze!

𝗡𝗮𝘀𝘇 𝗽𝗼𝘀𝘁𝘂𝗹𝗮𝘁 𝘄𝘆𝗯𝗼𝗿𝗰𝘇𝘆 𝘁𝗼 𝗷𝗮𝗸 𝗻𝗮𝗷𝘀𝘇𝘆𝗯𝘀𝘇𝗲 𝘄𝗽𝗿𝗼𝘄𝗮𝗱𝘇𝗲𝗻𝗶𝗲 𝗻𝗮𝘀𝘁ę𝗽𝘂𝗷ą𝗰𝘆𝗰𝗵 𝘇𝗺𝗶𝗮𝗻 na Raszyńskiej i Chałubińskiego:

 𝗕𝗲𝘇𝗽𝗶𝗲𝗰𝘇𝗻𝗶 𝗽𝗶𝗲𝘀𝗶: odnowione i szersze chodniki, uporządkowanie parkowania, uspokojenie ruchu samochodowego, częściowe zwężenie jezdni dla samochodów.

 𝗦𝘇𝗲𝗿𝘀𝘇𝗲 𝗶 𝘄𝘆𝗴𝗼𝗱𝗻𝗶𝗲𝗷𝘀𝘇𝗲 𝗽𝗿𝘇𝘆𝘀𝘁𝗮𝗻𝗸𝗶 komunikacji publicznej.

 𝗪𝗶ę𝗰𝗲𝗷 𝘇𝗶𝗲𝗹𝗲𝗻𝗶 𝗽𝗿𝘇𝘆𝘂𝗹𝗶𝗰𝘇𝗻𝗲𝗷: rozbetonowanie pod nową zieleń powierzchni utwardzonych, nasadzenia drzew, krzewów i bylin, uzupełnienie istniejących szpalerów drzew, zielone torowiska, pnącza na elewacjach budynków.

 𝗡𝗼𝘄𝗲 𝗽𝗼łą𝗰𝘇𝗲𝗻𝗶𝗮 𝗿𝗼𝘄𝗲𝗿𝗼𝘄𝗲: oddzielone od chodników drogi dla rowerów i fizycznie wydzielone z jezdni pasy rowerowe; spójne połączenie z istniejącą infrastrukturą rowerową.

 𝗠𝗮ł𝗮 𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝘁𝗲𝗸𝘁𝘂𝗿𝗮: ławki, poidełka, stojaki rowerowe, samoobsługowe stacje naprawy rowerów, kosze na śmieci i psie odchody.

𝗪 𝗱𝗮𝗹𝘀𝘇𝗲𝗷 𝗸𝗼𝗹𝗲𝗷𝗻𝗼𝘀́𝗰𝗶 powinny powstać przewidziane w przygotowanych planach::

 𝗣𝗼𝗺𝗶ę𝗱𝘇𝘆 𝗷𝗲𝘇𝗱𝗻𝗶𝗮𝗺𝗶 𝗥𝗮𝘀𝘇𝘆ń𝘀𝗸𝗶𝗲𝗷 (na odcinku od Niemcewicza do Filtrowej) skwer „Filtrowa” – z pergolami, ławkami, ozdobnymi nasadzeniami, drewnianym podestem do chodzenia, urządzeniami do gier i rekreacji oraz przejścia dla pieszych na wysokości Niemcewicza.

 𝗣𝗿𝘇𝗲𝗱 𝘀𝗸𝘄𝗲𝗿𝗲𝗺 𝗦𝘂𝗲 𝗥𝘆𝗱𝗲𝗿 uporządkowany placyk wejściowy – z małą architekturą (pergole, ławki) i urządzeniami wodnymi.

 𝗪𝘇𝗱ł𝘂ż 𝗺𝘂𝗿𝘂 𝗦𝘁𝗮𝗰𝗷𝗶 𝗙𝗶𝗹𝘁𝗿ó𝘄 urządzenia wodne – nawiązujące do Filtrów, składające się z dysz, tryskających wodą na różne wysokości, z funkcją dydaktyczną.

   𝗡𝗼𝘄𝗲 𝗔𝗹𝗲𝗷𝗲 𝗝𝗲𝗿𝗼𝘇𝗼𝗹𝗶𝗺𝘀𝗸𝗶𝗲 – 𝘁𝗮𝗸ż𝗲 𝗻𝗮 𝗢𝗰𝗵𝗼𝗰𝗶𝗲   

Władze Warszawy przygotowały (i w tym wypadku naprawdę zamierzają to wdrożyć!) propieszy, prorowerowy i prozielony plan dla Alej Jerozolimskich. Po przebudowie linii średnicowej Aleje mają przejść całkowitą przemianę od ronda Czterdziestolatka do Nowego Światu. Zmianie kibicujemy, ale… ma ona objąć tylko śródmiejską część Alej.

𝗡𝗮𝘀𝘇 𝗽𝗼𝘀𝘁𝘂𝗹𝗮𝘁 𝘁𝗼 𝗻𝗼𝘄𝗲 𝗔𝗹𝗲𝗷𝗲 𝗝𝗲𝗿𝗼𝘇𝗼𝗹𝗶𝗺𝘀𝗸𝗶𝗲 𝘁𝗮𝗸ż𝗲 𝗻𝗮 𝗼𝗱𝗰𝗶𝗻𝗸𝘂 𝗼𝗰𝗵𝗼𝗰𝗸𝗶𝗺 od ronda Czterdziestolatka do placu Zawiszy. Domagamy się zmian analogicznych jak te planowane w Śródmieściu:

 szersze chodniki i drogi rowerowe po obu stronach ulicy,

 cztery szpalery drzew, oddzielające pieszych i rowerzystów od ruchu samochodowego,

 jezdnia z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, w tym buspas.

Zmiany w Śródmieściu będą realizowane dopiero po 2030 roku, czyli po przebudowie linii średnicowej (wtedy kolejarze rozkopią Aleje). Ale ich projektowanie już trwa. Jeśli chcemy, żeby uwzględniono w nich także Ochotę, to w najbliższej kadencji musi zapaść w tej sprawie decyzja na poziomie władz Warszawy i muszą być gotowe projekty.

Czy zmiany w ochockiej części Alej, na Raszyńskiej i Chałubińskiego są możliwe? Wszystkie te ulice są ogólnomiejskie i nie podlegają władzom dzielnicy. Dlatego w następnej kadencji liczymy na wsparcie z poziomu Rady Warszawy. Chcemy, żeby – 𝗷𝗮𝗸𝗼 𝗿𝗮𝗱𝗻𝗮 𝗺𝗶𝗲𝗷𝘀𝗸𝗮 – zajęła się tym założycielka Stowarzyszenia Ochocianie, 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 Środoń.

 Nasz pełny program: bit.ly/ochocianie-program-2024.

 Kandydujemy do Rady Dzielnicy jako KWW Ochocianie + Polska 2050.

 Do Rady Warszawy popieramy naszą liderkę Marię Środoń, która startuje jako kandydatka niezależna z pozycji nr 1 na liście Trzeciej Drogi (okręg nr 1 obejmujący Ochotę i Śródmieście).