//Audyt przejść dla pieszych na Ochocie – są wyniki.

Audyt przejść dla pieszych na Ochocie – są wyniki.


W zeszłym roku Zarząd Dróg Miejskich Warszawa zlecił zrobienie audytu przejść dla pieszych bez sygnalizacji w naszej dzielnicy. To właśnie na nich najczęściej dochodzi do wypadków z pieszymi. Przebadano 209 takich miejsc, a wyniki wskazują, że wiele z nich jest po prostu niebezpieczne dla pieszych.

6 przejść uzyskało ocenę 0 lub 1 (w skali 0–5), co oznacza, że w tych miejscach istnieje (poważne) ryzyko śmierci w przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego. Na ocenę 0 ocenione zostały przejścia na skrzyżowaniu Racławickiej/Harfowej z Grójecką oraz Skorochód-Majewskiego z Dickensa. Drugie z nich zostało w międzyczasie wyposażone w azyle dla pieszych. Natomiast nadal nie możemy doczekać się budowy sygnalizacji przez Grójecką przy Harfowej – Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych ponownie przesunął czas wykonania projektu zmian w tym miejscu. Jak niebezpieczne jest przechodzenie w tym miejscu, można zobaczyć na tym filmie: bit.ly/pdp-groj-racl.

Niewiele lepszą ocenę (1) uzyskały przejścia: przez Filtrową przy placu Narutowicza, przez pl. Starynkiewicza przy Nowogrodzkiej oraz przez Nowowiejską przy Krzywickiego. Miejsca te wymagają natychmiastowych zmian.

Ocenę 2, czyli ryzyko śmierci lub urazów w przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego, dostało aż 59 przejść. Przy czym spora część z nich skupia się w ciągach ulic: Dickensa, Korotyńskiego, Pawińskiego oraz skrzyżowania Opaczewska/Białobrzeska. Miejsca te wymagają pilnych działań modernizacyjnych. Pozostałe miejsca uzyskały ocenę od 3 do 5. Przy czym ocenę najwyższą (oznaczającą bardzo niskie ryzyko powstawania zdarzeń drogowych) uzyskało zaledwie 8 przejść.

Najczęściej występującym zaleceniem spośród wszystkich przyjętych (44% przypadków) jest poprawa widoczności. Problemem jest przede wszystkim zasłanianie osób na przejściu przez nielegalnie parkujące aut – audytorzy zalecają fizyczne wykluczenie możliwości parkowania ograniczającego widoczność. Kolejnym zaleceniem było skrócenie długości przejścia dla pieszych,(31% przypadków). Sporo ulic w nasze j dzielnicy jest przewymiarowanych (zbyt szerokich), Konieczne są przynajmniej lokalne przewężenia, żeby skrócić dystans potrzebny do przejścia na drugą stronę (np. poprzez budowę azyli dla pieszych).

Ostatecznie do zmian w pierwszej kolejności wytypowano 26 przejść (z oceną 0, 1 i cześć z oceną 2). Liczymy, że Zarząd Dróg Miejskich zacznie sprawnie proponowane zmiany wprowadzać w życie, poprawiając dzięki temu bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy.

Link do syntezy audytu (15 MB): http://bit.ly/zdm-pdp-ochota-synteza.