//Korzyści dla pieszych z wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania

Korzyści dla pieszych z wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania

Wprowadzenie SPPN to okazja dla miasta do uporządkowania niektórych ulic przy wprowadzaniu nowych organizacji ruchu. Wprawdzie jednym z celów SPPN jest ułatwienie znalezienia miejsca do parkowania (szczególnie dla ochockich kierowców), ale z niektórych zmian skorzystają wszyscy mieszkańcy.

Przy pawilonach Grójecka 79 (w pobliżu ul. Banacha) zostały wyznaczone miejsca do parkowania. Dotychczas nie było tam żadnego oznakowania i kierowcy parkowali skośnie. W efekcie piesi musieli przeciskać się między samochodami a murkiem i latarnią – a na dalszym odcinku między autami a krawężnikiem podniesionego chodnika przy pawilonach (na co skarżyły się przede wszystkim osoby na wózkach). Teraz wprowadzono tam parkowanie równoległe, dzięki czemu piesi mają wreszcie zapewniony chodnik odpowiedniej szerokości.

Cieszy poprawa warunków poruszania się dla pieszych i liczymy na więcej podobnych zmian.