//Chcemy konsultacji rozszerzenia strefy płatnego parkowania na całej Ochocie

Chcemy konsultacji rozszerzenia strefy płatnego parkowania na całej Ochocie

Podczas konferencji prasowej „Warszawa dla klimatu”, która odbyła się 30 października, prezydent Rafał Trzaskowski zaprezentował plany rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego o nowe obszary Ochoty. Z zaprezentowanych materiałów można wywnioskować, że w 2021 roku SPPN może się powiększyć o obszar między Trasą Łazienkowską a al. Bohaterów Września, ul. Dickensa i parkiem Malickiego.

W lutym br. rada dzielnicy podjęła z naszej inicjatywy uchwałę, w której wnioskowała o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących rozszerzenia SPPN na całą Ochotę. Wniosek trafił do prezydenckiej zamrażarki i w ten sposób głos przedstawicieli mieszkańców został na razie pominięty. Dlatego nasz radny Daniel Zalewski wystosował wczoraj oficjalne pytanie, dlaczego władze Warszawy nie uwzględniły w swoich planach postulatu rady dzielnicy. Wystąpił też o przeprowadzenie w 2020 roku konsultacji rozszerzenia strefy, obejmujących teren całej Ochoty, to jest całego Rakowca i całych Szczęśliwic, aby dać mieszkańcom możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie.

Uważamy, że rozszerzenia SPPN nie można konsultować, sztucznie dzieląc jednolity obszar osiedli w południowej części naszej dzielnicy. Granicą obszaru konsultacji powinny być tory kolei radomskiej, oddzielające Ochotę od Włoch. Konsultacje społeczne powinny zostać przeprowadzone już w pierwszej połowie 2020 roku, aby – zależnie od ich wyników – zmiany wprowadzić w kolejnym roku.

Uchwała Rady Dzielnicy Ochota nr 21/III/19 z 19 lutego 2019 r. ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na obszar całej dzielnicy: https://bip.warszawa.pl/…/AE9C751C-C1C7-4461-8E8F-92500DD22…