//Czyste powietrze to zdrowie dzieci!

Czyste powietrze to zdrowie dzieci!


Dzisiaj wspólnie z Warszawa Bez Smogu zorganizowaliśmy happening przed urzędem dzielnicy Ochota. Pokazaliśmy trudną sytuację III Ogrodu Jordanowskiego, placówki oświatowo-wychowawczej opalanej wyłącznie węglem. Przy tej okazji zwróciliśmy także uwagę na sytuację innych budynków miejskich podobnie ogrzewanych. Przekazaliśmy na ręce pani burmistrz Katarzyna Łęgiewicz następujące postulaty:

1. Do czasu przeprowadzenia modernizacji budynku Jordanka należy natychmiast przeprowadzić działanie doraźne, czyli zaopatrzenie tej placówki w urządzenia oczyszczające powietrze wewnątrz obiektu.

2. Konieczne jest przeprowadzenie prac projektowych modernizacji III Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie i wpisanie całej inwestycji do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy.

3. W zasobach m.st. Warszawy znajduje się 1700 (dane bez Pragi Pn.) budynków ogrzewanych przestarzałymi kotłami na węgiel. To sytuacja, którą miasto dbające o jakość powietrza na swoim terenie powinno jak najszybciej zmienić. Należy zapewnić finansowanie i program wymiany źródeł ciepła w tych budynkach.

Wspólnie wręczyliśmy pani burmistrz symboliczny grzejnik elektryczny. Ponadto uzyskaliśmy deklarację, że zostaną wprowadzone działania doraźne. Zmianie ulegną godziny rozpalania w piecach węglowych w Jordanku tak, by było to jak najmniej uciążliwe dla korzystających z tego miejsca. Ponadto dzielnica wystąpi o zainstalowanie urządzeń oczyszczających powietrze wewnątrz Jordanka. Jeśli chodzi o cele długofalowe, to pani burmistrz zapewniła o swoich działaniach zmierzających do kompleksowej modernizacji budynku. Zaprzeczyła też, że są jakiekolwiek plany prywatyzacji tego miejsca czy zmiany dotychczasowej funkcji. Jednocześnie uzyskaliśmy zapewnienie, że przyszła modernizacja nie przerwie funkcjonowania placówki. Na czas prac budowlanych zostanie ona przeniesiona w inne miejsce.