//„Dumny” projekt 100 miejsc parkingowych na stulecie niepodległości kończy się całkowitą klęską.

„Dumny” projekt 100 miejsc parkingowych na stulecie niepodległości kończy się całkowitą klęską.

W lutym tego roku Rada Dzielnicy Ochota, głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, Ochockiej Wspólnoty Samorządowej oraz Platformy Obywatelskiej, postanowiła „uczcić” stulecie odzyskania niepodległości w niecodzienny sposób tzn. wyznaczeniem 100 miejsc parkingowych (bit.ly/2lkuA8x). Od początku twierdziliśmy, że jest to lekceważące podejście do historii naszego narodu i państwa. 

Historię czci się w sposób godny, wykraczający poza nasze doczesne potrzeby, a nie wylewając beton pod miejsca parkingowe, drogi czy chodniki.

Ponieważ od tego czasu minęło już ponad pół roku, nasz radny Łukasz Gawryś wystąpił z zapytaniem o stan realizacji tej nieszczęsnej inicjatywy:
1. Ile zgodnych z prawem lokalizacji na miejsca parkingowe wskazali mieszkańcy w ramach akcji zbierania propozycji przez Urząd Dzielnicy Ochota?
2. Ile miejsc parkingowych w ramach tej inicjatywy zostało wyznaczonych do tej pory?
3. Ile miejsc parkingowych planowane jest do wyznaczenia przed 11 listopada 2018 r.

Okazuje się, że nie wskazano żadnej zgodnej z prawem propozycji, a do tej pory nie wyznaczono ŻADNEGO miejsca! Dzielnica nie planuje też wyznaczyć żadnego miejsca do 11 listopada tego roku.

Panie i panowie radni, mamy już jesień, dobry czas na sadzenie drzew. Sto lat temu odzyskanie niepodległości uczczono w całej Polsce sadzeniem Dębów Niepodległości, z których wiele przetrwało do dziś, przypominając nam, jak ważne to było wydarzenie dla naszych przodków. Skoro nie potraficie nawet zrealizować swojej własnej uchwały (niezbyt trafnej w kontekście rocznicy niepodległości) – to może warto posadzić sto drzew na stulecie niepodległości?