//Nowy chodnik na Białobrzeskiej

Nowy chodnik na Białobrzeskiej

ZGN Ochota już parę dni tematu zakończył remont chodnika na ulicy Białobrzeskiej, na wysokości numerów 1-9. Projekt do budżetu partycypacyjnego złożył nasz radny Łukasz Gawryś, a mieszkańcy wybrali go do realizacji na ten rok. W ramach tej inwestycji dobudowano także brakujący fragment chodnika na wysokości domu nr 5 i wyniesiono fragmenty czterech dróg dojazdowych, przecinających ciąg pieszy, do poziomu chodnika. Jak poszła realizacja?

Na plus:
– ZGN z przewidzianych środków wykonał nie tylko remont głównego ciągu, ale także fragmenty prostopadłe, prowadzące do jezdni, które nie były uwzględnione w projekcie;
– nawierzchnię ułożono z płyt chodnikowych, a nie z kostki;
– przy ciągach pieszych ustawiono estetyczne czarne kosze na śmieci wyposażone w daszki.

Na minus:
– Użyto mniejszych płyt, o wymiarach 35×35 cm, zamiast przyjętych obecnie w Warszawie 50×50 cm. Nie jest to problem praktyczny, ale odstępstwo od obowiązujących standardów niepotrzebnie wzmaga nieład estetyczny. Warto, aby w przyszłości ZGN zadbał o dostosowanie się do przyjętych jednolitych norm.
– Wyniesienia dróg dojazdowych nie są zrobione na równo. Z jednej strony zarówno wyniesienie, jak i krawężnik są obniżone, tworząc nieckę, z drugiej natomiast nadal został niewielki próg. Jest zdecydowanie lepiej niż było, ale przykłady z wielu miejsc w Warszawie pokazują, że da się to zrobić tak, żeby wózek nie natrafiał na żadne obniżenia czy uskoki. 
– Podczas prac na korzeniach drzew składowano materiały budowlane i stacjonował wóz robotników. To ubija glebę, utrudniając pobieranie tlenu przez korzenie i w konsekwencji może powodować zamieranie drzew w przyszłości.

Mimo wszystkich niedociągnięć bardzo się cieszymy ze sprawnej realizacji projektu i mamy nadzieję, że ułatwi to poruszanie się mieszkańcom tej części Szczęśliwic. Na Ochocie jest jeszcze wiele chodników, które wymagają remontów i mamy nadzieję, że w kolejnych latach także znajdą się pieniądze na ich odnowienie.

Link do projektu: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/13614