//Ochoccy radni ujęli się za ofiarami reprywatyzacji

Ochoccy radni ujęli się za ofiarami reprywatyzacji

W ostatnią środę (12 maja) rada dzielnicy uznała za zasadną skargę wspólnoty mieszkaniowej z ul. Sękocińskiej 7 na działania zarządu Ochoty w 2012 roku. Władze wydały kamienicę w posiadanie jednemu z potomków przedwojennych właścicieli, mimo że jego roszczenia nie obejmowały 50% nieruchomości, czego wymagały ówczesne przepisy w Warszawie.

Sprawa jest skomplikowana i ma kilka wątków. Właścicielem hipotecznym budynku w 2/3 pozostaje Miasto Stołeczne Warszawa, bo sądy nie rozstrzygnęły jeszcze, komu i w jakich częściach należą się te udziały. Toczy się proces między potencjalnymi spadkobiercami, którzy wzajemnie kwestionują swoje prawa i podważają autentyczność dokumentów. Szerzej pisał o tym już pięć lat temu tygodnik „Polityka” (http://www.polityka.pl/…/1678604,1,jak-odzyskac…).

Ofiarami batalii padli jednak mieszkańcy, będący właścicielami lokali (wykupionych już przed wielu laty z zasobu komunalnego). Pretendenci do spadku przejęli zarząd nad kamienicą oraz fundusze zgromadzone na koncie wspólnoty mieszkaniowej, których ta do dziś nie odzyskała. Choć nowi zarządcy pobierali od mieszkańców opłaty eksploatacyjne, nie włączano ogrzewania w sezonie zimowym, utrudniano dostęp do lokali itp. Po kilku latach awantur wspólnota odzyskała sądownie swoje prawa, trwają jednak spory o pokrywanie kosztów utrzymania budynku.

Cała sprawa jest przykładem dramatu, do którego prowadzi brak jasnego uregulowania zasad reprywatyzacji. A przede wszystkim dawna zła praktyka władz stolicy zwracania budynków spadkobiercom (lub rzekomym spadkobiercom) na długo przed oficjalnym potwierdzeniem zmiany własności w księdze wieczystej. Wydawało nam się, że pięć lat po wybuchu tzw. afery reprywatyzacyjnej te kwestie nie budzą już wątpliwości. Tymczasem na sesji rady dzielnicy okazało się, że nadal nie dla wszystkich jest to oczywiste.

Początkowo radni koalicji obecnie rządzącej Ochotą – Zawsze z Ochotą (Ochocka Wspólnota Samorządowa) i warszawski PiS – usiłowali usunąć ten punkt z porządku obrad. Argumentowali, że sprawą powinna zająć się ponownie dzielnicowa komisja skarg (składająca się z przedstawicieli wszystkich klubów radnych), chociaż już nad nią obradowała i jednogłośnie poparła skargę. W sesji, która odbywała się zdalnie, uczestniczyli przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej, którzy przedstawili swoją dramatyczną historię. Łącznie radni dyskutowali nad tą sprawą przez niemal trzy godziny. W końcu jednak przeważył rozsądek i przyzwoitość. Dzięki zmianie stanowiska PiS rada odrzuciła ponowny wniosek ZzO/OWS o odesłanie sprawy do komisji skarg, po czym przyjęła uchwałę o uznaniu skargi mieszkańców za zasadną.

Stanowisko naszych radnych było od początku do końca jednoznaczne. Radny Daniel Zalewski przewodniczył zresztą komisji skarg podczas rozpatrywania sprawy i przedstawiał ją na sesji rady. Za poparciem mieszkańców optowali też Łukasz Gawryś i Aleksander Kopiński. Zgodnie z Ochocianami głosowali także radni Koalicji Obywatelskiej. Skąd zatem opór pozostałych ugrupowań? Być może decydowały personalia. W zarządzie dzielnicy, który podjął zakwestionowaną decyzję, zasiadał wówczas Krzysztof Kruk, obecny radny klubu ZzO/OWS. Pochopnie przekazano w zarządzanie kamienicę osobom, które nie miały do tego tytułu prawnego. Jak zaś pisano w przywołanym tu artykule „Polityki”, w przejmowaniu władania kamienicą uczestniczył późniejszy śródmiejski wiceburmistrz z PiS.

Co dalej? Mieszkańcy Sękocińskiej 7 chcą, by ratusz cofnął decyzję z 2012 roku i ponownie przejął zarząd nad budynkiem. Poza paroma procesami sądowymi i postępowaniem administracyjnym sprawa toczy się również przed sejmową komisją weryfikacyjną ds. reprywatyzacji warszawskiej. Niestety nic nie wskazuje, aby spory udało się szybko zakończyć, a mieszkańcom przywrócić spokój. Jednak przynajmniej ten jeden ważny krok, który należał do rady dzielnicy Ochota, został zrobiony.

Dokumentacja XX sesji Rady Dzielnicy Ochota: https://bip.warszawa.pl/…/Rada_2018_2023/sesje/default.htm

Fot. historyczna, wykonana 21 czerwca 1939 roku, z kolekcji Referatu Gabarytów w Zarządzie Miasta, zbiory Archiwum Państwowe w Warszawie