//Reprywatyzacja na Ochocie w liczbach

Reprywatyzacja na Ochocie w liczbach

Mimo, że do tej pory najgłośniej było o zwrotach w Śródmieściu to problem dotyczy też Ochoty. Oddawanie nieruchomości prywatnym osobom (spadkobiercom bądź osobom posiadającym roszczenia) odbywa się w naszej dzielnicy od 1998 roku i trwa do dziś. 

Od tego czasu zwrócono 34 nieruchomości, a co najmniej 50 kolejnych jest objętych roszczeniami. Prawo do mieszkania komunalnego straciło w ten sposób kilkaset osób, ponad 100 rodzin miało orzeczoną eksmisję z zreprywatyzowannych budynków. 21 z nich nadal czeka na przydział mieszania komunalnego lub socjalnego od miasta.

 

Uważamy, że najwyższy czas na ustawę reprywatyzacyjną.

Lista nieruchomości zwróconych z lokatorami wraz z sytuacją rodzin:

 

Lista nieruchomości zreprywatyzowanych oraz lista roszczeń (strony 1-3):
Lista nieruchomości