//Strefa płatnego parkowania obejmująca całą Ochotę? Czas na konsultacje społeczne!

Strefa płatnego parkowania obejmująca całą Ochotę? Czas na konsultacje społeczne!

Mieszkańcy Ochoty zmagają się z nadmiarem aut, które parkują w naszej dzielnicy. To jeden z największych problemów, który skutkuje zastawionymi pasami ruchu, trawnikami, chodnikami i podwórkami. Dotychczas Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego sięga ulic Grzymały-Sokołowskiego, Kopińskiej i Wawelskiej. Obszar nią nieobjęty jest nagminnie traktowany jako darmowy parking dla osób przyjezdnych,co uniemożliwia mieszkańcom normalne funkcjonowanie. Rozszerzenie SPPN może znacząco poprawić tę sytuację. Wielu mieszkańców naszej dzielnicy domaga się podjęcia takich działań, jakkolwiek są też osoby przeciwne rozszerzeniu.

W tej sytuacji na zbliżającą się sesję rady dzielnicy zgłosiliśmy projekt uchwały z wnioskiem do prezydenta Rafał Trzaskowskiego o przeprowadzenie konsultacji w sprawie rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na cały obszar Ochoty. Formą konsultacji byłyby otwarte spotkania z mieszkańcami oraz zbieranie uwag w formie pisemnej, w tym przekazywanych elektronicznie.

Konsultacje byłyby przeprowadzone przez władze miasta (a nie dzielnicy), którym podlega zarówno Biuro Polityki Mobilności i Transportu, jak też Zarząd Dróg Miejskich Warszawa. Z jednej strony, to instytucje, które odpowiadają za ewentualne wprowadzenie takich zmian, a z drugiej – mają one organizacyjne i finansowe możliwości przeprowadzenia analiz skutków rozszerzenia SPPN. Solidne dane dotyczące i stanu obecnego, i docelowego muszą być podstawą do przeprowadzenia dyskusji na temat rozwiązania problemów z parkowaniem. Mamy nadzieję, że sprawa ta – ogromnie ważna dla mieszkańców Ochoty – spotka się ze zrozumieniem i poparciem wszystkich radnych.