//Wywalczyliśmy! Ponad sto dodatkowych miejsc parkingowych dla mieszkańców w okolicach placu Zawiszy!

Wywalczyliśmy! Ponad sto dodatkowych miejsc parkingowych dla mieszkańców w okolicach placu Zawiszy!

 

Władze miasta postanowiły zrealizować nasz pomysł z grudnia 2017 na poprawę dostępności parkowania na Starej Ochocie!

O kwestii parkingów w Alejach Jerozolimskich pisaliśmy wielokrotnie. Już w grudniu wnioskowaliśmy o udostępnienie mieszkańcom parkingów pomiędzy ul. Spiską i pl. Zawiszy zamiast budowania za 40 mln parkingu podziemnego (bit.ly/parking-spiska). Parking miał najpierw na 2 lata zakłócić pracę SP 97 przy ul. Spiskiej, a po jego wybudowaniu abonament i tak by przekraczał możliwości finansowe mieszkańców. Dlatego nasz radny Łukasz Gawryś występował w tej sprawie z interpelacją, a w konsultacjach dot. parkingu złożyliśmy wniosek o oddanie istniejących parkingów mieszkańcom i zachęcaliśmy do składania takich uwag (bit.ly/spiska-uwagi).

I wygraliśmy! Dzisiaj władze dzielnicy poinformowały, że przynajmniej jeden z parkingów (ten przy ulicy Spiskiej, na grafice nr 1) będzie włączony do Strefy Płatnego Parkowania i udostępniony mieszkańcom!

Cieszymy się, że władze wreszcie dojrzewają do naszych postulatów, które realnie poprawią sytuację parkingową mieszkańców. Jak widać, problemy parkowania można rozwiązywać inaczej niż przez przyzwalanie na parkowanie na trawnikach, korzeniach drzew czy zastawianie chodników.

To już kolejny nasz sukces w tej kwestii – parę miesięcy temu odzyskaliśmy parking dla mieszkańców Rakowca przy ulicy Pruszkowskiej (bit.ly/pruszkowska-12-miejsc). Teraz czas na oddanie mieszkańcom kolejnego parkingu z poniższej grafiki. Miejsca parkingowe muszą służyć przede wszystkim mieszkańcom!