//Zagłosuj na nasze projekty

Zagłosuj na nasze projekty

Dziś startuje głosowanie w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Jak co roku polecamy wam do głosowania projekty zgłoszone tak przez nas, jak i po prostu te, które popieramy. Głosować można na stronie: https://bo.um.warszawa.pl.

Co przygotowaliśmy w tym roku?

𝗣𝗿𝗼𝗷𝗲𝗸𝘁𝘆 𝗼𝗴𝗼́𝗹𝗻𝗼𝗺𝗶𝗲𝗷𝘀𝗸𝗶𝗲:

𝟭𝟴. 𝗦𝘁𝗼𝗷𝗮𝗸𝗶 𝗿𝗼𝘄𝗲𝗿𝗼𝘄𝗲 𝗽𝗿𝘇𝘆 𝘂𝗹𝗶𝗰𝗮𝗰𝗵 𝗶 𝗻𝗮 𝗽𝗼𝗱𝘄𝗼́𝗿𝗸𝗮𝗰𝗵 (𝗶 𝗽𝗼𝗿𝘇𝗮̨𝗱𝗲𝗸 𝘇 𝗵𝘂𝗹𝗮𝗷𝗻𝗼𝗴𝗮𝗺𝗶 𝗲𝗹𝗲𝗸𝘁𝗿𝘆𝗰𝘇𝗻𝘆𝗺𝗶): Stojaki do przypinania rowerów i odstawiania e-hulajnóg, w tym 50 na mniejszych ulicach i podwórkach Ochoty (tereny dzielnicowe) i ok. drugie tyle na większych ulicach ochockich (ulice ZDM).

𝟲𝟬. 𝗗𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗱𝗿𝗼𝗴𝗶 𝗿𝗼𝘄𝗲𝗿𝗼𝘄𝗲: Modernizacja drogi dla rowerów na ul. Bitwy Warszawskiej po stronie północnej. Odcinek od ronda Zesłańców Syberyjskich do wjazdu do parku Pięciu Sióstr (dowiązanie do inwestycji Tramwajów Warszawskich).

𝟲𝟯. 𝗪𝘆𝗴𝗼𝗱𝗻𝗲 𝗱𝗿𝗼𝗴𝗶 𝗱𝗹𝗮 𝗿𝗼𝘄𝗲𝗿𝗼́𝘄: Modernizacja DDR oraz chodnika w Alejach Jerozolimskich po stronie południowej. Odcinek od ul. Na Bateryjce do al. Bohaterów Września.

𝗣𝗿𝗼𝗷𝗲𝗸𝘁𝘆 𝗱𝘇𝗶𝗲𝗹𝗻𝗶𝗰𝗼𝘄𝗲:

𝟳. 𝗨𝘄𝗼𝗹𝗻𝗶𝗷 𝗰𝗵𝗼𝗱𝗻𝗶𝗸𝗶 𝗼𝗱 𝗮𝘂𝘁 – 𝗼𝗱𝗯𝗶𝗷𝗮𝗰𝘇𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴𝗼𝘄𝗲 𝗻𝗮 𝗢𝗰𝗵𝗼𝗰𝗶𝗲 𝘂𝗹. 𝗪ł𝗼𝗱𝗮𝗿𝘇𝗲𝘄𝘀𝗸𝗮, 𝘂𝗹. 𝗨𝗿𝗯𝗮𝗻𝗶𝘀𝘁𝗼́𝘄 𝗶 𝘂𝗹. 𝗦𝘇𝗰𝘇𝗲̨𝘀́𝗹𝗶𝘄𝗶𝗰𝗸𝗮: Więcej miejsca dla pieszych na chodnikach poprzez zainstalowanie odbijaczy/stoperów parkingowych wzdłuż chodników na ulicach Ochoty: Włodarzewskiej, Urbanistów i fragmentu Szczęśliwickiej.

𝟭𝟭. 𝗭𝗶𝗲𝗹𝗼𝗻𝗲 𝘂𝗹𝗶𝗰𝗲 𝗶 𝘀𝗸𝘄𝗲𝗿𝘆 𝗢𝗰𝗵𝗼𝘁𝘆 – 𝘀𝗮𝗱𝘇𝗶𝗺𝘆 𝘄 𝗰𝗮ł𝗲𝗷 𝗱𝘇𝗶𝗲𝗹𝗻𝗶𝗰𝘆 𝟯𝟮𝟱𝟬 𝗺𝟮 𝗯𝘆𝗹𝗶𝗻, 𝗸𝗿𝘇𝗲𝘄𝗼́𝘄 𝗶 𝘁𝗿𝗮𝘄 𝗼𝘇𝗱𝗼𝗯𝗻𝘆𝗰𝗵: Projekt polega na nasadzeniu zieleni w postaci bylin, traw, krzewów, cebul na ulicach i skwerach Ochoty – w sumie 3250 m2

𝟮𝟲. 𝗕𝗲𝘇𝗽𝗶𝗲𝗰𝘇𝗻𝗮 𝗪ł𝗼𝗱𝗮𝗿𝘇𝗲𝘄𝘀𝗸𝗮 – 𝗯𝗲𝘇𝗽𝗶𝗲𝗰𝘇𝗻𝗲 𝗽𝗿𝘇𝗲𝗷𝘀́𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗹𝗮 𝗽𝗶𝗲𝘀𝘇𝘆𝗰𝗵 𝗻𝗮 𝗪ł𝗼𝗱𝗮𝗿𝘇𝗲𝘄𝘀𝗸𝗶𝗲𝗷 𝗼𝗱 𝘂𝗹. 𝗚𝗿𝗼́𝗷𝗲𝗰𝗸𝗶𝗲𝗷 𝗱𝗼 𝘂𝗹. 𝗨𝘀𝘆𝗽𝗶𝘀𝗸𝗼𝘄𝗲𝗷 (𝗯𝗶𝗮ł𝗼-𝗰𝘇𝗲𝗿𝘄𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗮𝘀𝘆): Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych na ul Włodarzewskiej poprzez lepszą widoczność przejść.

𝟮𝟵. 𝗥𝗲𝗺𝗼𝗻𝘁 𝗰𝗵𝗼𝗱𝗻𝗶𝗸𝗮 𝗻𝗮 𝘂𝗹. 𝗭̇𝘄𝗶𝗿𝗸𝗶 𝗶 𝗪𝗶𝗴𝘂𝗿𝘆: Gruntowny remont chodnika o długości 400 m i szerokości 2 m pomiędzy ul. Księcia Trojdena a ul. Pruszkowską po stronie zachodniej. Wymiana płyt chodnikowych na nowy chodnik.

𝟯𝟯. 𝗥𝗼𝘄𝗲𝗿𝗼𝘄𝗲 𝗞𝗼𝗽𝗶𝗻́𝘀𝗸𝗮 𝗶 𝗦𝗼𝗸𝗼ł𝗼𝘄𝘀𝗸𝗶𝗲𝗴𝗼: Utworzenie kompleksowego rozwiązania na rzecz powiązań tras rowerowych na Ochocie.

𝟯𝟲. 𝗡𝗼𝘄𝘆 𝗰𝗵𝗼𝗱𝗻𝗶𝗸 𝗻𝗮 𝗖𝘇𝗲̨𝘀𝘁𝗼𝗰𝗵𝗼𝘄𝘀𝗸𝗶𝗲𝗷 Remont chodnika na ul. Częstochowskiej po stronie północnej na odcinku od Białobrzeskiej do Szczęśliwickiej. Dodatkowo projekt zakłada nasadzenie krzewów na trawniku pomiędzy budynkami o numerach 26 i 36/38.

𝟰𝟬. 𝗭𝗶𝗲𝗹𝗼𝗻𝗲 𝗔𝗹𝗲𝗷𝗲 𝗝𝗲𝗿𝗼𝘇𝗼𝗹𝗶𝗺𝘀𝗸𝗶𝗲 – 𝗻𝗮𝘀𝗮𝗱𝘇𝗲𝗻𝗶𝗮 𝗻𝗮 𝗼𝗰𝗵𝗼𝗰𝗸𝗶𝗺 𝗼𝗱𝗰𝗶𝗻𝗸𝘂: 𝗱𝗿𝘇𝗲𝘄, 𝗸𝗿𝘇𝗲𝘄𝗼́𝘄, 𝗯𝘆𝗹𝗶𝗻 𝗶 𝘁𝗿𝗮𝘄 𝗼𝘇𝗱𝗼𝗯𝗻𝘆𝗰𝗵 – 𝗿𝗲𝗷𝗼𝗻 𝘂𝗹. 𝗪ł𝗼𝗱𝗮𝗿𝘇𝗲𝘄𝘀𝗸𝗶𝗲𝗷: Posadzenie zieleni w postaci rabat bylinowych, traw ozdobnych, krzewów, roślin cebulowych na ochockim odcinku Alei Jerozolimskich w rejonie ul. Włodarzewskiej.