//Jak będzie wyglądał park Szczęśliwicki po zakończeniu budowy kolektora?

Jak będzie wyglądał park Szczęśliwicki po zakończeniu budowy kolektora?

Budowa kolektora w parku trwa i niestety skutecznie utrudnia mieszkańcom korzystanie z terenu zieleni, a także codzienne poruszanie się. Już na samym początku prac występowaliśmy z prośbą do MPWiK (Woda dla Warszawy) o wyznaczenie tymczasowego chodnika od strony ulicy Drawskiej, żeby mieszkańcy nie musieli chodzić po błocie (bit.ly/2v2dtRl). Niestety sprawę zlekceważono i odrzucono nasz wniosek, zupełnie nie licząc się z potrzebami lokalnej społeczności. Ponieważ w tym roku roboty mają się wreszcie zakończyć, postanowiliśmy sprawdzić, jak zostanie zagospodarowany teren po zrealizowaniu inwestycji.

Wcześniej na tym terenie zostało wyciętych 56 zdrowych drzew na skutek postanowienia, które wydał w lipcu 2015 roku ówczesny wiceburmistrz Grzegorz Wysocki (Ochocka Wspólnota Samorządowa). Więcej: http://ochocianie.pl/rzez-drzew-w-parku-szczesliwickim.

W sąsiedztwie miejsca, gdzie przebiega kolektor, ma zostać nasadzone 110 drzew i 1386 krzewów w ramach rekompensaty za wycinkę na początku prac. Dodatkowo na terenie parku zostanie posadzonych 90 drzew w miejscach, które wskaże Urząd Ochota – dzielnica m.st. Warszawy Jeśli chodzi o gatunki nowych drzew, mają być to głównie klony, lipy, brzozy, ale też jabłonie, śliwy i wiśnie. Wśród krzewów dominować będą berberysy, derenie, forsycje i bzy. Dobór nasadzeń dostosowano m.in. do gatunków ptaków żyjących w parku Szczęśliwickim.

Kiedy dokładnie zakończą się prace budowlane i związane z nimi uciążliwości? Pierwotnie termin dzierżawy terenu przez MPWiK miał upłynąć w kwietniu, ale już wiadomo, że roboty nie zakończą się do tego czasu. Inwestor wystąpił o przedłużenie dzierżawy do lipca.

Projekt zieleni: http://ochocianie.pl/wp-conte…/…/2020/02/Projekt-zieleni.pdf

Projekt zagospodarowania terenu: http://ochocianie.pl/…/…/Projekt-zagospodarowania-terenu.pdf