//Nowe buspasy na Ochocie w 2021. Czas zacząć je planować na Żwirki i Wigury!

Nowe buspasy na Ochocie w 2021. Czas zacząć je planować na Żwirki i Wigury!

Kilka dni temu „Gazeta Stołeczna” (Wyborcza.pl Warszawa) ujawniła, że ratusz planuje w 2021 roku wytyczyć wiele nowych buspasów, w tym na dwóch ochockich ulicach. Obustronne buspasy mają wreszcie powstać na Bitwy Warszawskiej między Grójecką a Szczęśliwicką. Mieszkańcy czekają na nie już kilka lat, ale wobec tego, że Tramwaj do Wilanowa odsunął się w dalszą przyszłość, może wreszcie się doczekają.

Także na ul. Krzyckiego jeden z dwóch pasów ruchu ma zostać przeznaczony dla autobusów ZTM, przedłużając wytyczony dwa lata temu buspas na Raszyńskiej. Dzięki własnemu korytarzowi komunikacja miejska będzie kursować sprawniej na całej trasie od Wawelskiej do placu Zawiszy, zyskując na atrakcyjności względem prywatnych samochodów.

To dobre zmiany, które urzeczywistniają deklarowany przez władze Warszawy priorytet dla transportu zbiorowego. Uważamy jednak, że czas już najwyższy zacząć planować kolejne buspasy na Ochocie. Staną się one konieczne natychmiast po oddaniu do użytku trasy ekspresowej S7, która połączy Grójec i Tarczyn – poprzez węzeł z południową obwodnicą Warszawy, trasę S79 i ul. Sasanki – ze Żwirki i Wigury.

Realizująca inwestycję Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA] określa ją jako budowę „południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Grójca”. Jednak od dawna wiadomo, że takie drogi służą nie tyle wyjeżdżaniu, co głównie wjeżdżaniu do stolicy. S7 to zmodernizowana trasa, łącząca nasze miasto – przez Grójec, Radom i Kielce – z Krakowem. Jej doprowadzenie w rejon Lotnisko Chopina i na Służewiec spowoduje dalsze pomnożenie liczby chętnych do dojeżdżania własnymi samochodami do Warszawy.

Konsekwencją będzie całkowite zakorkowanie Żwirki i Wigury, jako naturalnego przedłużenia S7 w kierunku centrum stolicy. Co prawda, roboty budowlane na ostatnich niegotowych odcinkach opóźniły się, ale ich ukończenie zbliża się nieuchronnie. Szczęśliwie nastąpi to już po otwarciu wschodniego odcinka S2, dzięki czemu część ruchu rozłoży się na południową obwodnicę Warszawy. Ale nowa wygodna „wjazdówka” bez wątpienia wzbudzi dodatkowy ruch spoza miasta, który dotrze także na Ochotę.

Dlatego uważamy, że Warszawski Transport Publiczny powinien już teraz zaprojektować wytyczenie buspasów na ul. Żwirki i Wigury, i to w obydwu kierunkach: zarówno od strony Włoch przez Ochotę, jak też odwrotnie – od pomnika Lotnika przez rejon kampusów Uniwersytet Warszawski i Warszawski Uniwersytet Medyczny aż po Mordor Na Domaniewskiej. W tej drugiej relacji buspas na Żwirki i Wigury miałby przedłużenie dzięki buspasom na ulicach Sasanki i Marynarskiej, których wyznaczenie ratusz zapowiedział również na przyszły rok.

Zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć. Lepiej przygotować się na nieodległą przyszłość niż zostać zaskoczonym przez to, co łatwe do przewidzenia. Planujmy więc już dziś buspasy na Żwirki i Wigury!

Nasi radni Łukasz Gawryś, Aleksander Kopiński i Daniel Zalewski złożyli właśnie interpelację w tej sprawie: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/6E895AF5-4B51-45F4-8224-989E45594FEA

Artykuł „Gazety Stołecznej” o nowych buspasach w 2021 roku: https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,26591192,cudowne-rozmnozenie-buspasow-podczas-remontu-trasy-lazienkowskiej.html

Informacje o inwestycji GDDKiA: www.s7warszawa-grojec.pl