//Ochota coraz bardziej rowerowa!

Ochota coraz bardziej rowerowa!

Droga dla rowerów po północnej stronie Alei Jerozolimskich jest już gotowa do użytku. Mimo że ostatnie prace jeszcze trwają, to nowa ścieżka ma już oznaczenia i można z niej korzystać. Wraz z już istniejącymi fragmentami Ochota zyska spójną trasę, która łączy plac Zawiszy z okolicami Dworca Zachodniego (a dalej prowadzi do Włoch). Powstały też fragmenty trasy od strony południowej – które mają być kontynuowane w II etapie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Białobrzeską. Wyremontowano chodnik wzdłuż Alei Jerozolimskich, a przy skrzyżowaniu z ulicą Spiską powstało także aktywne przejście. Poprzez system system czujników ruchu elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze aktywują się w momencie, gdy na przejściu pojawia się przechodzień. Dużym plusem mają być liczne nasadzenia drzew, które ZDM zobowiązał się wykonać wraz z wyznaczaniem infrastruktury rowerowej.

Cała trasa jest asfaltowa (poza krótkim fragmentem przy Białobrzeskiej, który ma iść do remontu w II etapie wraz ze skrzyżowaniem), komfortowa i wygodna w użytku. Obawy mogą budzić dwie rzeczy. Po pierwsze, brak wygrodzenia ścieżki od jezdni może powodować, że będzie ona zastawiana przez nielegalnie parkujące auta. Po drugie, ilość miejsca, którą pozostawiono pieszym przy przystanku przy placu Zawiszy, wydaje się niewystarczająca przy istniejącym tam natężeniu ruchu.

Mimo to całą inwestycję należy ocenić zdecydowanie na plus. Warto zwrócić uwagę, że niezbędne w tej sytuacji staje się rozwiązanie kluczowego problemu, jakim jest plac Zawiszy. Istniejąca przy nim infrastruktura rowerowa (na Raszyńskiej, Koszykowej, Tarczyńskiej i teraz w Alejach Jerozolimskich), a także planowana (na ulicy Towarowej) potrzebuje pilnie połączenia poprzez wyznaczenie przejazdów rowerowych w tym miejscu. Liczymy, że Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej zajmie się tym w następnej kolejności.