//Pole Mokotowskie – wykonawca modernizacji wybrany!

Pole Mokotowskie – wykonawca modernizacji wybrany!

Wczoraj Zarząd Zieleni (Zieleń Warszawska) wybrał Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Inmel Sp. z o.o. z Poznania do realizacji zadania pt. „Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie w Warszawie – etap 1”. Wartość wybranej oferty to 39.610.898,90 zł.

Przypomnijmy zakres prac:

🌼 rozbudowa i aranżacja nowych miejsc rekreacyjnych i stref wejściowych,

🌼 stworzenie ogrodu sensorycznego i biocenotycznego,

🌼 stworzenie nowych układów wodnych i naturalizacja dużego stawu,

🌼 liczne nasadzenia zieleni: 55 drzew, ponad 6 tys. krzewów, 17 tys. bylin, niemal 1,5 ha łąk kwietnych, do tego tysiące pnączy, roślin cebulowych, roślin szuwarowych i wodnych,

🌼 budowa siłowni plenerowych i rozbudowa placów zabaw,

🌼 budowa toalet publicznych,

🌼 uzupełnienie elementów małej architektury,

🌼 remont domków fińskich, w tym domku Ryszarda Kapuścińskiego.

Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2022 roku.

Więcej na stronie ZZW: http://zzw.waw.pl/…/nowe-pole-mokotowskie-juz…/…

Link do wyników przetargu: http://zzw.waw.pl/…/Informacja-o-wyniku-postepowania.pdf