//PRZYRODA POLA MOKOTOWSKIEGO, ODCINEK 3: TRZMIELE I TRZMIELCE

PRZYRODA POLA MOKOTOWSKIEGO, ODCINEK 3: TRZMIELE I TRZMIELCE

Ok. 80% gatunków roślin okrytonasiennych do rozmnażania potrzebuje pomocy owadów. Dzięki ich wytrwałej pracy dochodzi do zapylenia i powstawania owoców. Przedstawiamy #trzmieleitrzemielce, kolejnych lokatorów Pola Mokotowskiego.

W Polsce występuje 29 gatunków trzmieli i 9 gatunków trzmielców. Na Polu zespół entomologów pod kierownictwem dr inż. Barbary Zajdel potwierdził obecność 6 gatunków trzmieli i 2 gatunków trzmielców. Gatunki, które możecie tu spotkać najczęściej, to trzmiele ziemne i kamienniki.

W ostatnich latach notuje się spadek liczebności zapylaczy. Przyczyn jest wiele, a pośród najważniejszych można wymienić: intensyfikację urbanizacji oraz rolnictwa (monokultury, chemizacja), a także zastępowanie tradycyjnych ogródków kwietnych trawnikami. Bez zapylania, czyli usługi świadczonej także przez trzemiele i trzmielce, grozi nam kryzys zapyleń, a w konsekwencji m.in. brak tak bardzo lubianych przez nas owoców i warzyw. Nie zapominajmy więc o tym, aby dbać o lokalne populacje zapylaczy!

Tym, co może pomóc zapylaczom, są m.in. miejskie łąki z rodzimymi gatunkami, rzadsze koszenie trawników, pozostawianie dzikich, zarośniętych miejsc czy zakładanie ogródków przydomowych.

Więcej o przyrodzie Pola Mokotowskiego przeczytacie w raporcie z projektu „Przyroda Pola Mokotowskiego” tu: bit.ly/przyrodapolemoko#PrzyrodaPolaMokotowskiego

Na zdjęciu bzyg Syrphidae. Autorką zdjęcia jest KryJeSz.