//„Budapeszt nad Wisłą”? Zacznijmy od parkowania! Wnioskujemy do Ministerstwa Infrastruktury o zmianę przepisów

„Budapeszt nad Wisłą”? Zacznijmy od parkowania! Wnioskujemy do Ministerstwa Infrastruktury o zmianę przepisów

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, w Polsce zakazane jest parkowanie w odległości 10 metrów od skrzyżowania i od przejścia dla pieszych. Dotyczy to także stref ruchu uspokojonego i nawet niewielkich uliczek. Warto przy tym zauważyć, że polskie przepisy są bardziej restrykcyjne od prawa innych krajów Unii Europejskiej. Na przykład na Węgrzech powyższe odległości wynoszą 5 metrów i nie dotyczą one pojazdów stojących na skrzyżowaniu naprzeciwko zakrętu drogi bądź rozwidlenia, jeśli nie utrudnia to skrętu innym pojazdom*. Podobnie też w Niemczech, gdzie Straßenverkehrs-Ordnung zakazuje parkowania 5 metrów od skrzyżowania**.

Uważamy, że utrzymywanie tak restrykcyjnych przepisów, odróżniających nasz kraj od innych w tym regionie Europy, nie znajduje uzasadnienia. Na drogach lokalnych w obszarach zwartej zabudowy, gdzie pojazdy poruszają się wolno, przepis ten nie wpływa na poprawę bezpieczeństwa ruchu. Dlatego wystąpiliśmy do Ministerstwa Infrastruktury o zmianę Prawa o ruchu drogowym.

Co dokładnie postulujemy?

1️⃣ Wprowadzenie zakazu parkowania w odległości 5 metrów od skrzyżowania i przejścia dla pieszych na ulicach, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/godz. lub mniej (w tym objętych strefą tempo-30 lub strefą zamieszkania).

2️⃣ Dodanie wyjątku, stanowiącego, że zakaz parkowania na skrzyżowaniu i w odległości 5 metrów od niego nie dotyczy postoju na skrzyżowaniu naprzeciwko zakrętu drogi lub rozwidlenia (chodzi o skrzyżowania w kształcie litery T), jeśli nie utrudnia to skrętu innym pojazdom, na ulicach, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/godz. lub mniej (w tym objętych strefą tempo-30 lub strefą zamieszkania).

3️⃣ Dodanie zapisu, że pojazd parkujący niezgodnie z prawem na skrzyżowaniu może być usunięty z drogi na koszt właściciela.

4️⃣ Zachowanie możliwości wprowadzania przez zarządców dróg zakazu parkowania w większej odległości od skrzyżowania w miejscach, gdzie jest to szczególnie uzasadnione (np. ze względu na bliskość szkoły).

Jakie są cele tych zmian?

✅ Zachęcenie samorządów do wprowadzania stref tempo-30 i stref zamieszkania, które poprawiają bezpieczeństwo na drogach, zwłaszcza w przypadku pieszych.

✅ Doprowadzenie do sytuacji, w której prawo jest respektowane i egzekwowane.

✅ Umożliwienie zwiększenia liczby legalnych miejsc postojowych oraz usunięcia nadmiaru słupków i innych wygrodzeń, instalowanych przy dostosowywaniu nowych organizacji ruchu do obecnego prawa.

Mamy nadzieję, że ministerstwo szybko zajmie się tą kwestią, a posłowie rządzącego krajem Prawo i Sprawiedliwość sprawnie przegłosują zmianę przepisów. W czasie kampanii wyborczej członkowie tej partii, na czele z ich kandydatem na prezydenta Warszawy Patryk Jaki, wielokrotnie deklarowali, że chcą ułatwić życie kierowcom i usunąć słupki z polskich miast. Teraz mają okazję, żeby przejść od słów do czynów. W tej dziedzinie chętnie zobaczylibyśmy wreszcie „Budapeszt nad Wisłą”.
___________________________
www.kresz.info/megallas.php, §40 ust.5 lit.d-e
** www.stvo.de/strassenverkehrsordnung/99-12-halten-und-parken, §12 ust.3 pkt.1