//Ruszyły prace związane z zazielenieniem Szczęśliwickiej

Ruszyły prace związane z zazielenieniem Szczęśliwickiej

Zarząd Zieleni (Zieleń Warszawska) rozpoczął nasadzenia drzew i krzewów przy Szczęśliwickiej. To wybrany przez mieszkańców projekt do budżetu obywatelskiego, który zgłosił nasz radny Łukasz Gawryś . Dzięki jego realizacji przybędzie 45 nowych drzew, 1435 m2 krzewów i 180 m2 bylin na całej długości ulicy. W kilku miejscach pojawiły się już pierwsze rośliny, w innych robotnicy właśnie wymieniają podłoże.

Bardzo się cieszymy, że projekt jest sprawnie realizowany i liczymy, że dzięki niemu poprawią się walory przyrodnicze i estetyka przestrzeni publicznej. Warto dodać, że w zeszłym roku na Szczęśliwickiej został wyremontowany chodnik po stronie wschodniej, także z naszego projektu.

Link do projektu: https://bo.um.warszawa.pl/projekt/19933