//Nowe deklaracje nt. polityki transportowej władz miasta

Nowe deklaracje nt. polityki transportowej władz miasta

Na dzisiejszej konferencji prezydent Rafał Trzaskowski zadeklarował wiele ważnych zmian w polityce transportowej Warszawy. Co się zmieni na Ochocie?

✅ W 2020 roku powstanie buspas na ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. – na całej jej długości w obu kierunkach. To bardzo dobra zmiana i mamy nadzieję, że szybko wejdzie w życie. Dziś pasażerowie komunikacji miejskiej muszą stać w korkach tworzonych przez kierowców samochodów osobowych. Obniża to atrakcyjność transportu zbiorowego, którą podróżuje większość mieszkańców miasta. Dlatego niezbędne jest wyznaczenie wydzielonych pasów dla autobusów, które zapewnią pasażerom szybki transport.

✅ W 2021 roku zostanie rozszerzona Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Na Ochocie jej granica ma przebiegać wzdłuż ulic Dickensa i Bohaterów Września (tak przynajmniej sugeruje przedstawiona przez prezydenta mapa). Rozszerzenie SPPN jest absolutnie niezbędne dla naszej dzielnicy i zasługuje na pochwałę. Liczymy jednak na to, że w wyniku konsultacji społecznych, które mają odbyć się w 2020 roku, strefa sięgnie dalej i obejmie całą dzielnicę. Będziemy o to wnioskować, aby wprowadzenie zmian przyniosło rozwiązanie problemu, a nie tylko jego odsunięcie o kilka kwartałów dalej. Rejony położone tuż za granicą SPPN są bowiem traktowane jako darmowy Park&Ride, a dojeżdżający zajmują tam miejsca postojowe, które powinny służyć mieszkańcom. Dlatego naturalną i najlepszą granicą strefy byłaby linia kolei radomskiej, która rozdziela Ochotę i Włochy szeroki pasem wykopu i torów.

Warto też dodać, że podwyższone mają zostać opłaty za parkowanie. Pierwsza godzina będzie kosztować 3,90 zł.

✅ Już w 2020 roku ma powstać także Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego – z wyższym stawkami, obowiązująca również w weekendy. Obejmie ona część Ochoty, ograniczoną ulicami Raszyńską i Wawelską. Naszym zdaniem, powinna ona być znacznie szersza i objąć cały obszar obecnej strefy na Ochocie, sięgający do Trasy Łazienkowskiej. Lata doświadczeń z SPPN w tym rejonie dowiodły, że konieczne są tu dalsze zmiany zasad, które ułatwią mieszkańcom znalezienie miejsca postojowego.

Wszystkie zapowiadane zmiany mają być poddane konsultacjom społecznym.

Prezydent podjął też m.in. kwestie likwidacji kopciuchów, nasadzeń drzew, tablic informujących o wolnych miejscach w garażach podziemnych i podwyższenia kar za parkowanie bez opłaty.

Zapis video całej konferencji: https://www.facebook.com/rafal.trzaskowski/videos/2684205004934746/