//Piesi zyskają wreszcie realną ochronę?

Piesi zyskają wreszcie realną ochronę?

Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło, dziś jak mają wyglądać zapowiadane zmiany w przepisach. Jak informuje portal brd24.pl: „kierowca będzie musiał obserwować okolice przejścia dla pieszych, by ustąpić pieszym nie tylko wkraczającym na przejście, ale też oczekującemu na to i będącemu w fazie „wkraczania”.
Tak będzie brzmiał znowelizowany artykuł Prawa o ruchu drogowym:

„1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się w tym miejscu lub na nie wchodzącego, i ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na to przejście albo znajdującemu się na tym przejściu.”;

W uzasadnieniu projektu resort infrastruktury wskazuje, że „Projektowana regulacja wymusi na kierującym pojazdem obowiązek dokładnej obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych ale i jego okolicy. Kierujący pojazdem będzie zobowiązany do stworzenia możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię, nie tylko dla pieszych znajdujących się na przejściu dla pieszych, ale również dla tych pieszych, którzy wchodzą na przejście dla pieszych w tym oczekują na możliwość wejścia na to przejście (tzn. oczekują na ustąpienie pierwszeństwa przez nadjeżdżających kierujących pojazdami)”.”

Dodatkowo nowelizacja prawa o ruchu drogowym wprowadzi:
– zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości więcej niż 50 km/h także poza obszarem zabudowanym,
– ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym do 50 km/h niezależnie od pory dnia (czyli także w nocy).

Planowane zmiany to efekt m.in akcji #chodziożycie organizowanej przez ruchy miejskie (https://chodziozycie.pl).

Więcej o zmianach: http://www.brd24.pl/…/kierowca-bedzie-musial-ustapic-piesz…/