//Reduta Ordona obroniona!

Reduta Ordona obroniona!

Dziś rano byliśmy na rozprawie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Deweloper zaskarżył decyzję o wpisie terenu Reduty do rejestru zabytków. Dzięki perfekcyjnej argumentacji Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie oraz mecenas reprezentującej Ministerstwo Kultury, decyzja konserwatora została utrzymana! Niestety można się spodziewać, że strona przegrana zaskarży wyrok do NSA. Jednak dzisiejsza rozprawa oraz słabość i wewnętrzna sprzeczność argumentów dewelopera (czym nawet sąd był zaskoczony) daje przesłanki sądzić, że cała sprawa zakończy się pozytywnie.

Mamy nadzieję, że teren Reduty zostanie zachowany, zrewitalizowany i zostanie stworzony w tym historycznym miejscu pamięci ogólnodostępny teren zieleni o charakterze edukacyjno-kulturalnym, co proponujemy od czterech lat.

Gratulujemy SNAP i p. Hanna Pilcicka-Ciura za konsekwentne prowadzenie tej sprawy od lat u konserwatora zabytków i w sądzie! Sprawa jeszcze nie jest zakończona, trzeba trzymać rękę na pulsie, ale dzięki zaangażowaniu SNAP oraz całego środowiska skupionego wokół sprawy Reduty (Komitet Zachowania Reduty Ordona) zmierza ona do pozytywnego finału.