//Ławki na Dickensa

Ławki na Dickensa

Zarząd Dróg Miejskich przywrócił niedawno ławki (zniknęły parę lat temu) między Skarżyńskiego a Bobrowskiego na Plantach Ochockich (czyli terenie zielonym wzdłuż Dickensa). Kiedyś jednak stały w miejscach do tego przeznaczonych, czyli przy chodnikowych zatoczkach („wypustkach” z traktu chodnika). Dzięki temu nawet grupa osób z wózkami dziecięcymi czy rowerami nie przeszkadzała pieszym idącym ciągiem chodnika. (W ten sposób stoją wciąż ławki dalej w kierunku Parku, za Białobrzeską).

Nowe ławki postawiono jednak między chodnikowymi zatoczkami. Dlaczego właśnie w ten, mniej funkcjonalny, sposób?
(Pierwsze zdjęcie – nowy sposób postawienia ławek, za ławką widoczna chodnikowa zatoczka. Drugie zdjęcie – dotychczasowy sposób postawienia ławek, przy zatoczkach.)

Zarząd Dróg Miejskich Warszawa, czy możecie wyjaśnić, o co tutaj chodzi? W zeszłym roku wyremontowaliście ten chodnik (z czego się bardzo cieszymy), zachowując chodnikowe zatoczki, teraz stawiacie ławki w zupełnie innym miejscu. Może da się je przestawić?