//CZY SKRA WYKOŃCZY STARĄ OCHOTĘ?

CZY SKRA WYKOŃCZY STARĄ OCHOTĘ?

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA pokazało plany dotyczące zabudowy terenu Skry. Niestety, wnioski porażają.

Wszystkim nam zależy na tym, by obiekty sportowe służyły mieszkankom i mieszkańcom oraz dobrze wpisywały się w tkankę miejską. Nowa Skra po latach zaniedbań powinna spełniać oczekiwania ludzi. Powinna też funkcjonować w harmonii z otoczeniem – z jednej strony, ze spokojną, mieszkaniową Ochotą; z drugiej, z zielonym Polem Mokotowskim.

Przestrzeń Skry należy zorganizować tak, by zachować jak najwięcej cennej, dojrzałej zieleni i drzew. Trzeba też stworzyć nowe przestrzenie spacerowe i rekreacyjne dla warszawianek i warszawiaków oraz twórczo wykorzystać sportowe dziedzictwo tego miejsca. Chcemy Skry bliskiej projektowi, który wygrał w 2018 roku konkurs architektoniczny i był dobrze oceniany – zarówno przez ekspertów, jak i przez społeczność lokalną.

Niestety – to, co ostatecznie zaproponowało miasto, idzie w odwrotnym kierunku.

1. HALA LEGII

Niezgodnie z wynikami konkursu architektonicznego z 2018 roku, w sposób zupełnie nietransparentny, władze miasta (Rafał TrzaskowskiRenata Kaznowska – Wiceprezydent m.st. Warszawy) podjęły decyzję o wybudowaniu na Skrze gigantycznej hali do koszykówki dla Legii Kosz. Hala ta będzie 1,5 raza większa od Torwaru.

Legia jest prywatnym klubem, który dysponuje dużą ilością własnych terenów. Dlaczego zatem w centrum miasta odbiera się mieszkańcom obiecany w konsultacjach teren rekreacyjny i przeznacza na sport zawodowy dla prywatnego klubu? Koszt hali, jaki poniesie miasto, to 100 mln zł. Czy w Warszawie nie ma pilniejszych potrzeb?

2. DRZEWA i EKOSYSTEM

Koncepcja zagospodarowania Skry, która wygrała w konkursie z 2018 roku, zakładała pozostawienie dużej części istniejącego drzewostanu. Skra miała być zintegrowana z Polem Mokotowskim, a duża część terenu przeznaczona na ogólnodostępny teren rekreacji. Przewidywany był duży staw (w miejscu obecnie planowanej hali Legii), który miał szansę stać się cennym ekosystemem wodnym. Niestety, władze miasta nie porozumiały się z autorem zwycięskiego projektu i obecnie realizowana jest koncepcja, która spowoduje wycinkę drzew na gigantyczną skalę (trwa kolejna już inwentaryzacja drzew, na potrzeby do wycinki). Jak przyznał na posiedzeniu komisji przestrzennej Rady Dzielnicy Ochota dyrektor Aktywnej Warszawy, Skra stanie się jednym wielkim placem budowy. Nie przetrwa tu nic z obecnego biotopu.

Zamiast adaptacji do zmian klimatu – godzenia błękitno-zielonej infrastruktury z potrzebami mieszkańców – będziemy mieli betonozę. Taki projekt w świetle przegłosowanej kilka dni temu przez radę miasta Zielonej Wizji Warszawy to absurd: oddala on miasto od zrealizowania jego celów redukcji emisji gazów cieplarnianych!

3. HAŁAS

Jak poinformował radnych dzielnicy Ochota dyrektor Aktywnej Warszawy, zarówno w hali Legii, jak i na wyremontowanym stadionie odbywać się będą koncerty. Oznacza to dramatyczne pogorszenie warunków życia mieszkańcom Starej Ochoty, Rakowca oraz położnej w pobliżu Pola Mokotowskiego części Mokotowa. Należy się spodziewać degradacji tych okolic, polegającej na wyprowadzaniu się mieszkańców i zajmowaniu lokali przez biura. Czy naprawdę jest to kierunek rozwoju, którego życzy sobie Rafał Trzaskowski dla centralnych dzielnic Warszawy? Czy nic nie mówią mu zjawiska suburbanizacji i rozlewania się miast?

4. KOSZMAR PARKINGOWY

Zabudowa otaczająca Pole Mokotowskie: uliczki Starej Ochoty, Rakowca oraz Starego Mokotowa nie były projektowane na ilość samochodów obecnie posiadanych przez mieszkańców. Problemy parkingowe są bardzo dobrze znane tutejszym mieszkańcom. Tymczasem na nowej Skrze planowanych jest 50 miejsc parkingowych (i być może docelowo 500). Sama hala Legii ma pomieścić 6-7 tys widzów. Jak władze miasta wyobrażają sobie obsługę parkingową tego obiektu? Niestety, wcale jej sobie nie wyobrażają. Samochody pracowników, zawodników oraz kibiców zastawiać będą całą okolicę Pola Mokotowskiego.

Chcemy jasno powiedzieć władzom Warszawy: NIE ODPUŚCIMY SKRY!

Nie pozwolimy na kształtowanie miasta w zaciszu gabinetów, w toku nietransparentnych decyzji, korzystnych dla prywatnych klubów sportowych, ale niekorzystnych dla mieszkańców.

PODPISZCIE PETYCJĘ do Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego: https://www.petycjeonline.com/skra_-_stoeczne_centrum…

Podajcie dalej, jeśli popieracie Skrę zieloną, dostępną dla warszawianek i warszawiaków oraz dobrze służącą Ochocie!

Dzika OchotaLewica WarszawaMiasto Jest NaszePolska 2050 WarszawaRazem w WarszawieZieloni Warszawa